دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:07:21 PM 1399 / 05 / 20
 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان  - دانشکده بهداشت

لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 93 -92

بهداشت محیط

 

 

کارشناسی پیوسته محیط ورودی 92 ترم یک

دروس ارائه شده

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

ریاضی یک

4

 

1724201

خانم گیلاسی

فیریک عمومی

2

1

1724205

آقای احسان میهن
دوست

شیمی عمومی

2

1

1724206

مهندس ایرانشاهی

نقشه برداری

1

1

1724209

مهندس رضایی

آمار زیستی

2

 

1724210

مهندس موسوی

زبان پیش دانشگاهی - کد گروه 9

2

 

1010202

 خانم صاحب هنر

اندیشه اسلامی یک- کد گروه 9

2

 

1010101

 حاج آقای یوسفی

جمع

15

3

جمع کل

18

 

 

 

 

 کارشناسی پیوسته محیط ورودی 91 ترم سوم

دروس ارائه شده

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

معادلات دیفرانسیل

3

 

1724203

خانم گیلاسی

بهداشت مواد غذایی

1

1

1724229

دکتر عاصمی

اپیدمیولوژی محیط - کد گروه 2

2

 

1724246

دکتردهقانی

اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت

2   1724213 آقای واحدی

رسم فنی و نقشه کشی

0.5

1.5

1724226

مهندس رضایی

زبان عمومی

3

 

1724003

 زینب ابوالفضلی

اخلاق اسلامی - کد گروه 9

2

 

1010103

 سید عباس میرحبیبی

گندزداهای محیط - کد گروه 1

1

 

1724234

دکتر مصطفایی

جمع کل

14.5

2.5

جمع کل

17

 

 

 

کارشناسی پیوسته محیط ورودی 90 ترم پنج

دروس ارائه شده

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

مدیریت کیفیت آب

2

 

1724240

مهندس رضایی

هیدرولیک

2

 

1724230

دکتر مصطفایی

آلودگی هوا

2

1

1724216

مهندس رضایی

فرآیند عملیات در بهداشت

2

 

1724217

دکتر ربانی

مکانیک خاک

2

 

1724212

دکتر جمال

کلیات ایمنی و بهداشت
 حرفه ای

2

 

1724233

مهندس حنانی

تاریخ اسلام - کد گروه 7

2

 

1010105

حاج آقای شاه فضل

جمعیت و تنظیم خانواده - کد گروه 9

2

 

1010205

 خانم کفایی

جمع

16

1

جمع کل

17

 

 

 

 

کارشناسی پیوسته محیط ورودی 89 ترم هفت

دروس ارائه شده

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

فاضلاب صنعتی

2

 

1724248

دکتر ربانی

بهره برداری و نگهداری
از تاسیسات

 

2

1724232

دکتر ربانی

کاربرد موتور تلمبه

1

 

1724231

دکتر ربانی

آشنایی با مدل سازی در

2

 

1724239

خانم مظاهری

کاربرد بیوتکنولوژی

1

 

1724241

دکتر دهقانی

سیستم ای جمع آوری

1

1

1724222

دکتر میران زاده

اپیدمیولوژی محیط

2

 

1724246

دکتر دهقانی

پروژه

 

1

1724243

 

گندزداهای محیط - کد گروه 2

 

1

1724234

دکتر مصطفایی

انقلاب اسلامی - کد گروه 9

2

 

1010104

 سید علی مرتضوی

اجمع

11

5

جمع کل

16

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی: مرداد 96
   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر