دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:54:12 PM 1399 / 05 / 18
 


شورای پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

اعضای شورای پژوهشی دانشکده بهداشت

 آیئن نامه ها و بخشنامه ها

 فرم پروپوزال

مجله پژوهش

 

 

طرحهای تحقیقاتی مصوب

 

بررسی میزان حذف سیانید از نمونه های آبی به وسیله توده زیستی ساکارومایسس سرویسیه

 

مجریان طرح آقایان دکتر روح ا... دهقانی ، مهندس غلامحسین راشدی و مهندس سید غلامعباس موسوی

کارشناس علمی طرح آقای دکتر غلامرضا مصطفایی و کارشناس متدولوژی طرح  آقای دکتر حسین اکبری ؛ اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

 

 

 

 

 

مقایسه کارایی فرآیند ازناسیون و ازناسیون با کاتالیزور در حذف باکتریهای کلیفرم از شیرابه زباله

مجریان طرح آقایان دکتر غلامرضا مصطفایی،  دکتر حسین اکبری و  خانمها مهندس اشرف مظاهری تهرانی و مهندس عاطفه سپهری  

کارشناس علمی طرح آقای دکتر حمد باقر میران زاده و کارشناس متدولوژی طرح سرکار خانم دکتر فاطمه عطوف ، اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت   

 

 

بررسی کارآیی فرآیند فنتوازن  در حذف فرمالدهید از پساب سنتتیک

مجریان طرح خانمها مهندس اشرف مظاهری تهرانی ،  فرشته رسولی، الهه صادقی، زهرا طالبیان و آقایان  دکتر روح ا... دهقانی و دکتر حمیدرضا گیلاسی

 کارشناس علمی طرح آقای دکتر محمد باقر میران زاده و کارشناس متدولوژی طرح آقای دکتر حسین اکبری، اعضاء  هیئت علمی دانشکده بهداشت

 

 

 

 

مقایسه کارآیی فرآیند الکتروفنتون با و بدون حضور کلرید منیزیم در حذف نیترات از فاضلاب دست ساز

 مجریان طرح خانمها مهندس اشرف مظاهری تهرانی، مهندس زینب خاموشی وادقانی، مهندس فائزه کرمعلی راوندی و آقایان مهندس غلامرضا حسین دوست و دکتر حسین اکبری  و کارشناس علمی طرح آقای دکتر غلامرضا مصطفایی عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت و کارشناس متدولوژی طرح آقای دکتر حمیدرضا گیلاسی بوده اند .

 

 

 

 

بررسی میزان حذف آرسنیک از آب دست ساز آلوده به وسیله براده آهن ( آهن صفر ظرفیتی ) و ستون الکترومگنتیک

مجریان طرح آقایان دکتر محمد باقر میران زاده ، دکتر امیر حسین محوی، دکتر حسین اکبری و مهندس مازیار نادری.

کارشناس علمی طرح آقای دکتر غلامرضا مصطفایی و کارشناس متدولوژی طرح سرکار خانم دکتر فاطمه عطوف اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت بوده اند.

 


 
 

 

ارزیابی برون داد علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در پایگاه استنادی اسکوپوس تا پایان مارس 2014 براساس شاخص های علم سنجی اسکوپوس ، ریسرچ گیت و مندلی

مجریان طرح خانم زهرا بتولی، آقای محمد صباحی بیدگلی و سمیه نادی راوندی. کارشناس علمی طرح آقای دکتر غلامعلی حمیدی سرپرست محترم معاونت پژوهشی دانشگاه و  کارشناس متدولوژی طرح آقای دکتر حمید رضا گیلاسی بوده اند.

 


 
 

 

بررسی میزان آلودگی سالمونلائی تخم مرغ به روش PCRدر بازار شهر کاشان سال 1393

مجریان طرح آقایان دکتر روح ا... دهقانی ، دکتر احمد پیروزمند ، مهندس سید غلامعباس موسوی و مهزاد ارمی.

کارشناس علمی طرح خانم دکتر منصوره هروی مومن عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی و کارشناس متدولوژی طرح سرکار خانم دکتر فاطمه عطوف ،عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت بوده اند.

 


 
 

 

بررسی جذب زیستی کروم شش ظرفیتی با استفاده از جلبک سبز غیر زنده اسپیروژیرا از محلولهای آبی سنتتیک

مجریان طرح آقایان دکتر غلامرضا مصطفایی ، مهندس حسین سیاف سکاک ، مهندس سید غلامعباس موسوی و سرکار خانم مهندس لیلا ایرانشاهی. کارشناس علمی طرح آقای دکتر محمد باقر میران زاده وکارشناس متدولوژی طرح سرکار خانم دکتر فاطمه عطوف ،اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت بوده اند.

 


 
 

 

پهنه بندی کیفی آب رودخانه قهرود بر اساس شاخص NSFWQIو بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی در سال 1393

مجریان طرح آقایان دکتر روح ا... دهقانی ، دکتر محمد باقر میران زاده ، دکتر حسین اکبری و مهندس مجتبی بابایی.  

کارشناس علمی طرح آقای دکتر غلامرضا مصطفایی عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت و کارشناس متدولوژی طرح آقای دکتر حمید رضا گیلاسی بوده اند.

 


 
 

 

بررسی نوسانات ساعتی کلر باقیمانده شبکه توزیع آب شهر کاشان در سالهای 94-1393

مجری طرح آقای دکتر داور خواه ربانی. کارشناس علمی طرح آقای دکتر غلامرضا مصطفایی عضوهیئت علمی دانشکده بهداشت

کارشناس متدولوژی طرح آقای دکتر حمید رضا گیلاسی

 


 
 

 

بررسی کارآیی فرایند نانو فتو کاتالیستی (UV/H2O2/TiO2) در حذف Cr(VI) و Ni(II) از محلولهای آبی

طرح خانم مهندس اشرف مظاهری تهرانی و آقایان دکتر غلامرضا مصطفایی ، دکتر محمد باقر میران زاده و مهندس سجاد حاجی کتابی با عنوان "بررسی کارآیی فرایند نانو فتو کاتالیستی (UV/H2O2/TiO2) در حذفCr(VI)  و Ni(II)از محلولهای آبی" ، که بعد از کارشناسی و اصلاح توسط مجری طرح در شورای پژوهشی دانشکده بهداشت مورد تصویب قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به معاونت پژوهشی ارسال گردید . ضمناً کارشناس علمی طرح آقای دکتر عبدالایمان عمویی و کارشناس متدولوژی طرح سرکار خانم دکتر فاطمه عطوف عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت بوده اند .

 

 


 

 

 

بررسی جو ایمنی و ابعاد ساختاری آن در پرستاران شاغل در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1393  "

 مجریان طرح آقایان: مهندس ولی سرسنگی ، دکتر مسعود مطلبی ، محمد صباحی بید گلی و مهندس علی اصغر خواجه وندی ؛ با عنوان "بررسی جو ایمنی و ابعاد ساختاری آن در پرستاران شاغل در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1393 " ، که بعد از کارشناسی و اصلاح توسط مجری طرح در شورای پژوهشی دانشکده بهداشت مورد تصویب قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به معاونت پژوهشی ارسال گردید . ضمناً ، کارشناس علمی طرح سرکار خانم مهندس میترا حنانی عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت و کارشناس متدولوژی طرح آقای دکتر حمید رضا گیلاسی  بوده اند.

 

 

 

 

 

تاثیر ورمی فیلتراسیون بر حذف رنگ وCOD  از فاضلاب نساجی"  

مجریان طرح آقایان: دکتر داورخواه ربانی ، دکتر حمیدرضا گیلاسی و دکتر امیرحسین محوی و خانم مهندس فرشته رسولی ؛ با عنوان "تاثیر ورمی فیلتراسیون بر حذف رنگ و CODاز فاضلاب نساجی"، که بعد از کارشناسی و اصلاح توسط مجری طرح در شورای پژوهشی دانشکده مورد تصویب قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به معاونت پژوهشی ارسال گردید .ضمناً  کارشناسان علمی طرح دکتر روح ا... دهقانی و دکتر غلامرضا مصطفایی و کارشناس متدولوژی طرح آقای دکتر حسین اکبری ، اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت بوده اند.

 

 

 

 

 

 

تعیین اثرات بهداشتی منتسب به آلودگی هوا با استفاده از مدل Air Q در شهر کاشان ، در سال 1390 

مجریان طرح آقایان: دکتر مسعود مطلبی ، خانمها : مهندس اشرف مظاهری ، مهندس محدثه مسیبی  و آقای مهندس مهدی تخت فیروزه؛ با عنوان :"تعیین اثرات بهداشتی منتسب به آلودگی هوا با استفاده از مدل Air Qدر شهر کاشان ، در سال 1390 "، که بعد از کارشناسی و اصلاح توسط مجری طرح در شورای پژوهشی دانشکده مورد تصویب قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به معاونت پژوهشی ارسال گردید .  ضمناً کارشناس علمی طرح آقای مهندس عباس بهرامی عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت و کارشناس متدولوژی طرح آقای دکتر حمید رضا گیلاسی بوده اند.

 

 

 

 

بررسی ارتباط بین شیوع مالتیپل اسکلروزیس با صنعتی شدن و شهری شدن در ایران به صورت یک مطالعه اکولوژیکال

مجریان طرح آقایان: دکتر روح ا... دهقانی ، مهندس وحید کاظمی ، دکتر محمدعلی صحرائیان و دکتر مسعود یونسیان ؛ با عنوان " بررسی ارتباطبین شیوع مالتیپل اسکلروزیس با صنعتی شدن و شهری شدن در ایران به صورت یک مطالعه اکولوژیکال"، که بعد از کارشناسی و اصلاح توسط مجری طرح در شورای پژوهشی دانشکده مورد تصویب قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به معاونت پژوهشی ارسال گردید .  ضمناً، کارشناس علمی طرح، آقای دکتر ابراهیم کوچکی و کارشناس متدولوژی طرح آقای دکتر مجتبی  صحت اعضاء هیئت علمی دانشکده پزشکی بوده اند.

 

 

 

 مدل سازی مصرف سرانه آب شهر کاشان بعنوان یک منطقه کویری در ایران

مجریان طرح آقایان دکتر داور خواه ربانی ، مهندس سید مهدی تخت فیروزه و دکتر حسین اکبری ؛ با عنوان "مدل سازی مصرف سرانه آب شهر کاشان بعنوان یک منطقه کویری در ایران"، که بعد از ارشناسی و اصلاح توسط مجری طرح در شورای پژوهشی دانشکده مورد تصویب قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به معاونت پژوهشی ارسال گردید . ضمناً کارشناس علمی طرح آقای دکتر غلامرضا مصطفایی عضوهیئت علمی دانشکده بهداشت و کارشناس متدولوژی طرح آقای دکتر حمید رضا گیلاسی بوده اند.

 

 

 

 

مقایسه کارآیی فرآیندهای الکتروشیمیایی و الکتروفنتون در تصفیه شیرابه زباله

مجریان طرح آقایان: مهندس محمد رضا رضایی ، دکتر داور خواه ربانی وخانمها: مهندس اشرف مظاهری تهرانی و مهندس محدثه مسیبی؛ با عنوان مقایسه کارآیی فرآیندهای الکتروشیمیایی و الکتروفنتون در تصفیه شیرابه زباله، که بعد از کارشناسی و اصلاح توسط مجری طرح در شورای پژوهشی دانشکده بهداشت مورد تصویب قرار گرفت وجهت تصویب نهایی به معاونت پژوهشی ارسال گردید . ضمناً، کارشناس علمی طرح آقای دکتر غلامرضا مصطفایی و کارشناس متدولوژی طرح سرکار خانم دکتر فاطمه عطوف اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت  بوده اند.

 

 

 

 

 بررسی آگاهی و نگرش کارکنان مراکز بهداشتی درمانی کاشان در مورد بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سال 1392

مجریان طرح خانمها : مریم احمدآبادی، طیبه سادات جدی و آقایان: حمید رضا گیلاسی و دکتر غلامرضا جاهد خانیکی با عنوان بررسی آگاهی و نگرش کارکنان مراکز بهداشتی درمانی کاشان در مورد بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سال 1392، بعد از کارشناسی و اصلاح توسط مجری طرح در شورای پژوهشی دانشکده مورد تصویب قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به معاونت پژوهشی ارسال  گردید. ضمنا، کارشناسان علمی طرح آقای دکتر محسن تقی زاده عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی و مهندس یدا... رمضانی عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت  و کارشناس متدولوژی طرح سرکار خانم دکتر فاطمه عطوف بوده اند.

 

 

 

 

 

بررسی زیست پالایی خاک های آلوده به کروم و کادمیوم توسط کرم های خاکی ایزنیافوئتیدا

 مجریان طرح آقایان: دکتر غلامرضا مصطفایی، مهندس حسینعلی اصغرنیا، دکتر حسین اکبری و خانمها: مهندس الهام آسمان باشیز و مهندس لیلا ایرانشاهی با عنوان بررسی زیست پالایی خاک های آلوده به کروم و کادمیوم توسط کرم های خاکی ایزنیافوئتیدا، بعد از کارشناسی و اصلاح توسط مجری طرح در شورای پژوهشی دانشکده مورد تصویب قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به معاونت پژوهشی ارسال گردید . ضمناً، کارشناس علمی طرح آقای دکتر محمد باقر میران زاده و کارشناس متدولوژی طرح آقای حمیدرضا گیلاسی بوده اند.

 

 

 

 

مقایسه  کارآیی فرآیندهای فنتون و ازناسیون با فنتو ازناسیون در تصفیه لجن بیولوژیکی

طرح آقای: دکتر محمد باقر میران زاده ، و خانمها: مهندس اشرف مظاهری تهرانی و مهندس زهرا توکلی فخرآبادی ، با عنوان مقایسه کارآیی فرآیندهای فنتون و ازناسیون با فنتو ازناسیون در تصفیه لجن بیولوژیکی  ، بعد ازکارشناسی و اصلاح توسط مجری طرح در شورای پژوهشی دانشکده مورد تصویب قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به معاونت پژوهشی ارسال  گردید . ضمناً ، کارشناسان علمی طرح آقای دکتر غلامرضا مصطفایی، عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت  و آقای دکتر عبدالایمان عمویی،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل و کارشناس متدولوژی طرح خانم دکتر فاطمه عطوف، عضو  هیئت علمی دانشکده بهداشت  بوده اند.

 

 

 

 

 بررسی کارآیی فتو کاتالیست Zn2Sno4 ثابت شده روی زئولیت ZSM-5 در حذف کروم شش ظرفیتی از محلولهای آبی

طرح آقایان دکتر محمد باقر میران زاده ، دکتر روح ا... دهقانی ، مهندس اشرف مظاهری تهرانی و مهندس محسن حقیقی با عنوان "بررسی کارآیی فتو کاتالیست Zn2Sno4 ثابت شده روی زئولیت ZSM-5 در حذف کروم شش ظرفیتی از محلولهای آبی"، بعد از کارشناسی و اصلاح توسط مجری طرح در شورای پژوهشی دانشکده مورد تصویب قرار گرفت ،که جهت تصویب نهایی به معاونت پزوهشی ارسال گردید . ضمناً ، کارشناس علمی طرح آقای دکتر غلامرضا مصطفایی و کارشناس متدولوژی طرح خانم دکتر فاطمه عطوف بوده اند.

 

  

تاریخ آخرین ویرایش: اسفند 1397
 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر