دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:48:08 PM 1399 / 05 / 18
 


سی امین/30 سمینار علمی دانشجویی بهداشت عمومی دانشکده بهداشت

مکان: آمفی تئاتر دانشکده پرستاری و مامایی

       زمان: دو شنبه 7/11/92ساعت8:00 لغایت 12:00

پوستر همایش

 

عناوین

سخنران

زمانبندی

تلاوتی آیاتی چند  از کلام ا.. مجید

قاری

35: 8 –30 : 8

سرود جمهوری اسلامی ایران

نماهنگ تصویری

8:45-8:35

اعلام برنامه

مجری

50 : 8- 45 : 8

سخنرانی رئیس سمینار

دکتر مسعود مطلبی

00: 9–50 : 8

سخنرانی معاون آموزشی دانشگاه

دکتر رضا رزاقی

9:20 -  9

 

 

اعضاء هیئت رئیسه اول : مهندس یدا... رمضانی، مهندس حسین اکبری، دکتر نگین مسعودی علوی

عنوان مقاله (سخنرانی)

ارائه دهنده

زمان

بررسی کیفیت زندگی سالمندان دیابتی در شهر کاشان سال 1392

 

زهرا توکلی

9:40 -9:20

بررسی عوامل موثر بر سبک زندگی دانشجویان شهرستان کاشان در سال 1392

 

مرضیه سادات کاظمی

10:00– 9:40

بررسی نگرش دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان پسرانه شهرستان دلیجان در مورد اعتیاد سال 1392

 

مهدی کاظمی

10:20- 10:00

میان برنامه،  پذیرایی،   بازدید از پوستر
10:40- 10:20

  

اعضاء هئیت رئیسه دوم:  دکتر علی کبریایی، مهندس محمد صباحی بیدگلی، مهندس سیدغلامعباس موسوی

عنوان مقاله (سخنرانی)

ارائه دهنده

زمان

بررسی رابطه ی بین رفتار اخلاقی مدیران با عدالت سازمان و وفاداری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران از دیدگاه کارمندان در سال 1392

 

مهدیه سلطانعلی زاده

11:00- 10:40

بررسی رابطه ی بین کیفیت زندگی و پایبندی به کنترل فشار خون در شهرستان کاشان سال 1392

 

فائزه رجبی

11:20- 11:00

مقایسه وضعیت  سلامت روان سالمندان مقیم آسایشگاه و سالمندان ساکن در منزل شهرستان کاشان در سال 1392

 

زهرا اکبری

11:40- 11:20

سخنرانی دبیر علمی سمینار - دکتر هاشم محمدیان
12:00- 11:40

 

اختتامیه و تقدیر از فعالان سمینار
12:00

 
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر