دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:10:34 AM 1399 / 05 / 22
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

بهداشت حرفه ای

 

رشته بهداشت حرفه ای  مقطع کارشناسی پیوسته ورودی92)  ترم2)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

 

 

یکشنبه

کلیات محیط زیست

دکترمیرانزاده –رضایی-کلاس1

ریاضیات عمومی (2)-

آقای شبانی- کلاس1

 

دوشنبه

 

معارف اسلامی(2)-آمفی تئاتر

گروه  8

ادبیات فارسی(ساعت4-1)

خانم عسگرنژاد -کلاس5- گروه  8

سه شنبه

شیمی تجزیه- تئوری

خانم دکتر خیاط- کلاس1

شیمی تجزیه- عملی

خانم دکتر خیاط-آزماشگاه

ساعت 14-10

فیزیک اختصاصی(2)

خانم معصوم بیگی-کلاس1

** درس تاریخ اسلام  (گروه  7)( استاد  :        ) روز یکشنبه  ( ساعت 8-6 ) بعد از ظهر در آمفی تئاتر دانشکده بهداشت  تشکیل خواهد شد.

** درس دینامیک گازها  ( استاد  : مهندس بابایی ) روز یکشنبه  ( ساعت 6-4 ) بعد از ظهر در کلاس (1)   تشکیل خواهد شد

 

 

 

رشته بهداشت حرفه ای  مقطع کارشناسی ناپیوسته  ورودی91  ( ترم 4)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس و استاد

نام درس  و استاد

نام درس و استاد

شنبه

جمعیت و دانش خانواده

آقای روحانی –گروه7

 آمفی تئاتر

GIS

خانم مهندس مظاهری

(ساعت 13-10)- مرکز کامپیوتر

 از تاریخ 16/1/93

لغایت 15/3/93

آشنایی با کامپیوتر

(ساعت 18-14)

خانم بتولی –آقای فرهادپور) مرکز کامپیوتر

 از تاریخ 16/1/93

لغایت 15/3/93

یکشنبه

کارآموزی -طبق برنامه

کارآموزی -طبق برنامه

 

دوشنبه

کارآموزی -طبق برنامه

کارآموزی -طبق برنامه

سه شنبه

کارآموزی -طبق برنامه

کارآموزی -طبق برنامه

چهار شنبه

کارآموزی -طبق برنامه

کارآموزی -طبق برنامه

 

   

رشته بهداشت حرفه ای  مقطع کارشناسی پیوسته  ورودی 89  ( ترم 8)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

کارآموزی -طبق برنامه

کارآموزی -طبق برنامه

کارآموزی -طبق برنامه

یکشنبه

کارآموزی -طبق برنامه

کارآموزی -طبق برنامه

کارآموزی -طبق برنامه

دوشنبه

کارآموزی -طبق برنامه

کارآموزی -طبق برنامه

کارآموزی -طبق برنامه

سه شنبه

کارآموزی -طبق برنامه

کارآموزی -طبق برنامه

کارآموزی -طبق برنامه

چهار شنبه

کارآموزی -طبق برنامه

کارآموزی -طبق برنامه

کارآموزی -طبق برنامه

پنجشنبه

 

 

 

 
 
  
 

رشته بهداشت حرفه ای  مقطع کارشناسی پیوسته  ورودی  90   ( ترم6)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

نقشه کشی صنعتی

مهندس مظاهری-مرکز کامپیوتر

تربیت بدنی (2)- خواهران

گروه  8- سالن تربیت بدنی

 

یکشنبه

روشنایی در محیط کار

مهندس حنانی-کلاس4

بیماریهای شغلی-دکتر صابری –کلاس واقع در آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

برنامه نویسی کامپیوتر- مرکز کامپیوتر -مهندس عرب فرد -( ساعت 4-1)

دوشنبه

طراحی تهویه صنعتی

دکتر مطلبی-کلاس4

طراحی تهویه صنعتی-دکتر مطلبی- کلاس 4

 

سه شنبه

سیستم مدیریت یکپارچه

دکتر فخری-کلاس4

ارزیابی و مدیریت ریسک-مهندس سرسنگی- کلاس واقع در آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

 

چهارشنبه

روانشناسی و ارتقاء سلامت

دکتر محمدیان-کلاس1-( نیمه اول )

 

 

پنجشنبه

روانشناسی صنعتی و ارتقاء سلامت  -دکتر زنجانی –کلاس2- ( یک هفته در میان )

** درس فرهنگ و تمدن - گروه  8( استاد  :        ) روز سه شنبه  ( ساعت 6-4 ) بعد از ظهر در کلاس (2)   تشکیل خواهد شد.

** درس تربیت بدنی (2) برادران -گروه13 ( استاد  :        ) روز شنبه  ( ساعت 14-12) بعد از ظهر در سالن تربیت بدنی  تشکیل خواهد شد.

 
 

 

رشته بهداشت حرفه ای    مقطع کارشناسی پیوسته    ورودی 91     ( ترم 4)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

 

 

یکشنبه

صدا و ارتعاش

دکتر مطلبی-کلاس5

صدا و ارتعاش

دکتر مطلبی-کلاس5

تربیت بدنی (1) - خواهران

گروه8-سالن تربیت بدنی

دوشنبه

 

تنشهای حرارتی در محیط کار

مهندس حنانی-کلاس1

زبان تخصصی

آقای اطهری زاده-کلاس6

سه شنبه

 

مکانیک سیالات -ساعت (13-10)

مهندس مظاهری- کلاس4

ایمنی در محیط کار (2)

مهندس سرسنگی-کلاس4

چهار شنبه

 

 

 

پنجشنبه

تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا ( دو هفته یکبار )

مهندس بهرامی- کلاس1

** درس متون اسلامی -گروه8 ( استاد  :        ) روز دوشنبه  ( ساعت 8-6 ) بعد از ظهر در آمفی تئاتر دانشکده بهداشت  تشکیل خواهد شد.

** درس تربیت بدنی (1) برادران -گروه13 ( استاد  :        ) روز دوشنبه  ( ساعت 14-12) بعد از ظهر در سالن تربیت بدنی  تشکیل خواهد شد.

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر