دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:15:08 AM 1398 / 08 / 21
 


دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93
بهداشت محیط 

برنامه هفتگی نیمسال اول 94-93 کارشناسی پیوسته محیط ورودی 92 . ترم سوم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

 

نقشه کشی
ک 3

معادلات دیفرانسیل
ک 3 ساعت 5-2

 

 

 

2

یک شنبه

بهداشت پرتو
 ک 3

گندزداها نیمه اول
ک 3

زبا ن عمومی  ک 3

بهداشت مواد غذایی
ک 3

 

 

3

دو شنبه

میکروبیولوژی
 آز

میکروبیولوژی
آز

میکروبیولوژی
ک 3

زبان عمومی
 ک 3

 

 

4

 سه شنبه

ایمنی و کاربرد

 

اخلاق اسلامی
کلاس 6
گروه 9

 

 

 

5

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 

توجه:  ک : مخفف کلاس  -  آز : مخفف آزمایشگاه

 


  
 

برنامه هفتگی نیمسال اول 94-93 کارشناسی پیوسته محیط ورودی 91 . ترم پنجم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

 

 

 

 

 

 

2

یک شنبه

 

 

 

 

 

 

3

دو شنبه

مدیریت کیفیت آب
ک 2

هیدرولیک
ک 2

 

مکانیک خاک

 

 

4

 سه شنبه

آلودگی هوا
ک 3

کلیات ایمنی
ک 3

تاریخ اسلام 
آمفی تئاتر
گروه 9

 

 

 

5

چهار شنبه

هیدرولوژی
ک 2

فرآیندها و عملیات
ک 2

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 

توجه:  ک : مخفف کلاس  -  آز : مخفف آزمایشگاه

 
 
 
  
 

برنامه هفتگی نیمسال اول 94-93 کارشناسی پیوسته محیط ورودی 90 . ترم هفتم  

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

بهره برداری
ک 3

بهره برداری

مدل سازی
کامپیوتر

 

 

 

2

یک شنبه

بیو تکنولوژی ک 2

گندزداها نیمه دوم
ک 3

جمع آوری فاضلاب
ک 2

 

 

 

3

دو شنبه

اپیدمیولوژی
ک 3

فاضلاب صنعتی ک 3

 

 

 

 

4

 سه شنبه

 

کاربرد موتور تلمبه
 ک 2

 انقلاب اسلامی
کلاس یک
گروه 8

 

 

 

5

چهار شنبه

جمع آوری فاضلاب
ک 3

 

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 

توجه:  ک : مخفف کلاس  -  آز : مخفف آزمایشگاه

 
 
 
 
 

برنامه هفتگی نیمسال اول 94-93 کارشناسی پیوسته محیط ورودی 93 . ترم یک

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

نقشه برداری
ک2

زبان پیش  ک 2

گروه 9

فیزیک عمومی تئوری
ک 2

فیزیک عمومی
عملی

فیزیک عمومی
عملی

 

2

یک شنبه

شیمی
 آز

شیمی
 آز

 

ریاضی عمومی
ک 2

 

 

3

دو شنبه

 

 

آمارزیستی
ک 2

 

 

 

4

 سه شنبه

ریاضی یک
ک 2

شیمی عمومی
ک 2

اندیشه یک
ک 2
گروه 9

 

 

 

5

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر