دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:55:13 PM 1399 / 05 / 24
 


دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93
بهداشت حرفه ای

                                                                                                                                

بهداشت حرفه ای  مقطع کارشناسی پیوسته   ورودی92     ترم 3

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

 

 

یکشنبه

مکانیک جامدات

 مهندس بابایی-کلاس (1)

کمکهای اولیه

دکتر صابری -کلاس (1)

 

دوشنبه

ایمنی در محیط کار (1)
کلاس(1)

مهندس حنانی- سرسنگی

مهندسی انسانی (1)
 کلاس(1)
مهندس سرسنگی

زبان عمومی- کلاس(1)

خانم ساغر

سه شنبه

اخلاق اسلامی
 گروه  7

( مشترک با عمومی 92)
آمفی تئاتر

آقای یوسفی

مبانی نمونه برداری(عملی)

گروه (2)-مهندس سرسنگی

آزمایشگاه

 

چهارشنبه

آمار حیاتی

مهندس موسوی
کلاس (1)

آمار حیاتی

مهندس موسوی
کلاس (1)

زبان عمومی
کلاس(1)

خانم ساغر

پنجشنبه

مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوا – مهندس بهرامی

یک هفته در میان – ساعت (12-8) – کلاس (1)

 

 

* کلاس مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوا ( عملی  ) ( استاد : مهندس سرسنگی) –گروه (1) روز دوشنبه ساعت (14-12) در آزمایشگاه تشکیل خواهد شد.

 

 

بهداشت حرفه ای    مقطع کارشناسی پیوسته    ورودی 93    ( ترم 1)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

فیزیک اختصاصی(1)
دکتر میهن دوست
کلاس (1)

 

یکشنبه

شیمی عمومی
دکتر خیاط
 کلاس (5)

زبان پیش دانشگاهی
گروه  8  
کلاس (5)
آقای شاه بالا

بیوشیمی و اصول تغذیه

کلاس (1)

دوشنبه

فیزیولوژی و کالبد شناسی
دکتر صابری
کلاس (5)

ریاضیات عمومی (1)
آقای شبانی
 کلاس (5)

 

سه شنبه

آشنایی با صنایع-تئوری

اساتید گروه
 کلاس (5)

آشنایی با صنایع-بازدید

اندیشه اسلامی (1)
مشترک با محیط 93
گروه   9 
 کلاس (2)

دکتر عابدینی

چهار شنبه

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

بهداشت حرفه ای  مقطع کارشناسی پیوسته  ورودی  90     ( ترم7)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

سه شنبه

اخلاق حرفه ای
کلاس (4)

اپیدمیولوژی بیماریهای شغلی

دکتر صابری
 کلاس (1)

انقلاب اسلامی
گروه  8

کلاس (1)
 آقای اصولی

چهارشنبه

نقشه کشی
مهندس مظاهری
مرکز کامپیوتر
مهرماه

GIS
    مهندس مظاهری
مرکز کامپیوتر
مهرماه

کامپیوتر
 مرکزکامپیوتر
خانم بتولی – فرهاد پور

پنجشنبه

نقشه کشی
مهندس مظاهری
مرکز کامپیوتر
مهرماه

GIS
    مهندس مظاهری
مرکز کامپیوتر
مهرماه

 

 

 روش تحقیق : 25/1  واحد ( از تاریخ 22/6/93 لغایت 30/6/93 )  مطابق برنامه انجام خواهد پذیرفت .

چهارشنبه بعد از مهر ماه ( ساعت 12-8) ، 4 بازدید آشنایی با صنایع ( آ قای روحانی )

 

 

بهداشت حرفه ای    مقطع کارشناسی پیوسته    ورودی 91     ( ترم 5)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

 

 

یکشنبه

سم شناسی شغلی
دکتر صابری
کلاس(4)

ایمنی در محیط کار (3)
مهندس سرسنگی
کلاس (4)

 

دوشنبه

مهندسی انسانی (2)
دکتر مطلبی
کلاس (4)

بهداشت پرتوها
مهندس حنانی
کلاس (4)

 

سه شنبه

مدیریت  صنعتی
دکتر فخری
کلاس(1)

دانش خانواده و جمعیت
گروه    8 
آمفی تئاتر
آقای باکویی

 

چهار شنبه

 

 

 

پنجشنبه

مبانی کنترل آلودگی هوا – مهندس بهرامی

یک هفته در میان – کلاس 4 – ساعت (12-8 )

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر