دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:38:52 AM 1399 / 05 / 22
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93
بهداشت حرفه ای

برنامه هفتگی نیمسال دوم  94-93 کارشناسی پیوسته حرفه ای ورودی 93 ترم دوم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

 

 

 

 

 

 

2

یک شنبه

شیمی تجزیه
آمفی تئاتر

شیمی تجزیه
آز _ساعت 10 لغایت 14

 

دینامیک گازها و ...
کلاس4

 

 

3

دو شنبه

فیزیک اختصاصی 2
کلاس1

ریاضیات عمومی 2-
کلاس4

تاریخ اسلام -گروه7
کلاس 6

 

 

 

4

 سه شنبه

ریاضیات عمومی 2
کلاس1

اندیشه اسلامی دو -گروه8
آمفی ( با محیط 93)

ادبیات فارسی 16-13
آمفی باعمومی 93-گروه7

 

 

 

5

چهار شنبه

کلیات محیط زیست
کلاس1

 

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 
 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم  94-93کارشناسی پیوسته حرفه ای ورودی 92 ترم چهارم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

زبان تخصصی
کلاس6

تجزیه و ارزشیابی نمونه ها ...-آز-2 گروه از ساعت 10تا14

 

 

 

2

یک شنبه

تنش های حرارتی در محیط کار-کلاس5

 

 

 

 

 

3

دو شنبه

صدا و ارتعاش در محیط کار
کلاس5

صدا و ارتعاش در محیط کار
کلاس5

متون اسلامی -گروه8
آمفی ( با محیط 92)

 

 

 

4

 سه شنبه

ایمنی در محیط کار 2
کلاس4

مدیریت صنعتی
کلاس4

 

 

 

 

5

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا-کلاس1

 

 

 

 
 

توجه     : تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا یک هفته در میان می باشد .
 ک  : مخفف کلاس     و آز :  مخفف آزمایشگاه می باشد .
تربیت بدنی (1) خواهران -گروه7 روز دوشنبه ساعت 14-12.30 سالن تربیت بدنی

 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم 94-93کارشناسی پیوسته حرفه ای ورودی 91 ترم ششم  

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

روانشناسی صنعتی و ارتقاء سلامت
کلاس3

برنامه نویسی کامپیوتر از ساعت 10 لغایت 13  مرکز کامپیوتر

 

 

 

2

یک شنبه

طراحی تهویه صنعتی
کلاس6

طراحی تهویه صنعتی
کلاس6

 

فرهنگ وتمدن -گروه8
آمفی(  با محیط91)

 

 

3

دو شنبه

بیماری های شغلی
کلاس6

روشنایی در محیط کار
کلاس6

 

 

 

 

4

 سه شنبه

سیستم های مدیریت یکپارچه
کلاس5

ارزیابی و مدیریت ریسک
کلاس5

 

 

 

 

5

چهار شنبه

 

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 
 

توجه  :
برنامه کارآموزی بر اساس برنامه ای که از سوی گروه ارائه می کردد می باشد
تربیت بدنی دو ( خواهران ) -گروه8 روز سه شنبه ساعت 14-12.30  سالن تربیت بدنی


 

برنامه هفتگی نیمسال دوم  94-93کارشناسی پیوسته حرفه ای ورودی 90 ترم هشتم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

 

 

برنامه گروه

برنامه گروه

برنامه گروه

 

 

 
 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر