دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:59:26 PM 1399 / 05 / 20
 

لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 94 -93 دانشکده بهداشت
بهداشت محیط

 

محیط  پیوسته 92

دروس ارائه شده

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

استاتیک و مقاومت مصالح

3

 

1724211

دکتر جمال

اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت

2

 

1724213

 مهندس واحدی

مواد زائد جامد شهری

2

1

1724228

دکتر مصطفایی

هیدرولوِژی و آبهای سطحی

2

 

1724238

دکتر ربانی

میکانیک سیالات

2

 

1724214

دکتر مصطفایی

مدیریت بهداشت محیط ***

1

 

1724235

مهندس رضایی

زبان تخصصی

2

 

1724215

 

تربیت بدنی یک - کد گروه 9

 

1

1010203

 

متون اسلامی - کد گروه 9

2

 

1010106

حاج آقای زیارتی

جمع

16

2

جمع کل

18

محیط  پیوسته 91

دروس ارائه شده

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

سیستم انتقال و توزیع آب

1

1

1724221

دکتر ربانی

تصفیه فاضلاب

2

 

1724225

دکتر میران زاده

روشهای مبارزه با ناقلین

2

 

1724227

دکتر دهقانی

قوانین و مقررا زیست

1

 

1724242

مهندس مظاهری

بهداشت مسکن واماکن

1

 

1724249

مهندس رضایی

تصفیه آب

2

 

1724223

دکتر ربانی

سیستم های جمع آوری  فاضلاب

1

1

1724222

دکتر میران زاده

تربیت بدنی دو - کد گروه 9

 

1

1010204

 

دانش خانواده وجمعیت - کد گروه 9

2

 

1010108

آقای باکویی

فرهنگ تمدن اسلام وایران - کد گروه 9

2

 

1010107

حاجی آقای عصمتی

جمع

14

3

جمع کل

17

محیط  پیوسته 90

دروس ارائه شده

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

کار آموزی

 

16

1724251

کلیه اساتید

آبرسانی

 

 

 

دکتر ربانی

نرم افزار

 

 

 

مهندس مظاهری

نفشه یرداری

2

 

 

مهندس رضایی

ازمایشگاه هیدرولیک

1

 

 

مهندس حسین دوست

جمع

 

 

جمع کل

 

محیط  پیوسته 93

دروس ارائه شده

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

ریاضی دو

3

 

1724202

خانم گیلاسی

شیمی محیط

1

1

1724220

دکتر مصطفایی

اصول اپیدمیولوژی

2

 

1724208

دکتر دهقاانی

کامپیوتر و کاربردآن

1

1

1724204

مهندس عسگرنژاد

پاتوبیولوژی

1

1

1724207

گروه انگل و میکروب

اصول مدیریت

1

 

1724237

آقای صباحی

ادبیات فارسی - کد گروه 9

3

 

1010201

خانم آرامبده

اندیسه اسلامی دو - کد گروه 9

2

 

1010102

حاج اقای مقیسه

جمع

14

3

جمع کل

17

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر