دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:51:31 AM 1400 / 06 / 31
 
اخبار دانشکده

برگزاری جلسه دفاع پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه شورای تحصیلات تکمیلی وپژوهشی دانشکده به منظور بررسی پروپوزال پایان نامه های  دانشجویان کارشناسی  ارشدHSE  در روز سه شنبه  8 مرداد ماه  1398 ساعت 11 در محل سالن کنفرانس دانشکده بهداشت برگزارگردید.

ارائه پروپوزال پایان نامه  آقای علی حسینی باعنوان: "بررسی همبستگی بین ابعاد ساختار سازمانی ووضعیت سیستم ایمنی وبهداشت درصنایع سنگ اصفهان"

استاد راهنما: آقای دکتر بهرامی

استاد مشاور: آقای دکتر اکبری

اساتید داور: آقای مهندس خواجه وندی، آقای مهندس موسوی

ارائه پروپوزال پایان نامه  آقای عبداله محمدی باعنوان:"تعیین اعتبار وپایایی نسخه فارسی پرسشنامه خود ارزیابی سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت بیمارستان وسنجش آن در بیمارستان های استان مازندران"

استاد راهنما: آقای دکتر بهرامی

استاد مشاور: آقای دکتر اکبری

 اساتید داور: آقای مهندس صباحی بیدگلی، آقای مهندس موسوی

ساعت : 12:36 -  روز  : چهار شنبه  - 9 /  5 / 1398 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :444

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران: