دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:02:34 PM 1398 / 09 / 15
 
اخبار دانشکده

برگزاری جلسه دفاع پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه شورای تحصیلات تکمیلی وپژوهشی دانشکده به منظور بررسی پروپوزال پایان نامه های  دانشجویان کارشناسی  ارشدHSE  در روز سه شنبه  8 مرداد ماه  1398 ساعت 11 در محل سالن کنفرانس دانشکده بهداشت برگزارگردید.

ارائه پروپوزال پایان نامه  آقای علی حسینی باعنوان: "بررسی همبستگی بین ابعاد ساختار سازمانی ووضعیت سیستم ایمنی وبهداشت درصنایع سنگ اصفهان"

استاد راهنما: آقای دکتر بهرامی

استاد مشاور: آقای دکتر اکبری

اساتید داور: آقای مهندس خواجه وندی، آقای مهندس موسوی

ارائه پروپوزال پایان نامه  آقای عبداله محمدی باعنوان:"تعیین اعتبار وپایایی نسخه فارسی پرسشنامه خود ارزیابی سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت بیمارستان وسنجش آن در بیمارستان های استان مازندران"

استاد راهنما: آقای دکتر بهرامی

استاد مشاور: آقای دکتر اکبری

 اساتید داور: آقای مهندس صباحی بیدگلی، آقای مهندس موسوی

ساعت : 12:36 -  روز  : چهار شنبه  - 9 /  5 / 1398 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :229

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر