دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

2:47:32 AM 1399 / 05 / 17
 
اخبار دانشکده

استقبال از دانشجویان جدید الورود (مهر98) در تاریخ های 1 مهر ماه 98لغایت 3مهرماه 98 به مدت سه روز در دانشکده بهداشت برگزار شد.

استقبال از دانشجویان جدید الورود (مهر98) در تاریخ های 1 مهر ماه  98لغایت 3مهرماه  98 به مدت سه روز در دانشکده بهداشت برگزار شد.

 مراسم استقبال از دانشجویان جدید الورود با هدف "آشنائی مقدماتی با واحدهای مختلف دانشکده و افزایش رضایتمندی دانشجویان جدیدالورود به منظور ایجاد انگیزه"در تاریخ های98/7/1 لغایت 98/7/3 برگزار گردید. ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان بر اساس فرآیند طراحی شده در چهار ایستگاه با مشارکت دانشجویان همیار توسط کارشناسان گروه های آموزشی انجام شد.

ضمناً در حین ثبت نام بسته های آموزشی جهت آشنایی دانشجویان با دانشکده بهداشت و رشته های تحصیلی در اختیارآنها قرار گرفت. در نهایت با اتمام فرایند ثبت نام دانشجویان رشته های مهندسی بهداشت محیط (18نفر)، مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار (21 نفر) و بهداشت عمومی(26نفر) در مقطع کارشناسی پیوسته به کار خود پایان داد.

ساعت : 9:18 -  روز  : چهار شنبه  - 3 /  7 / 1398 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :737

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر