دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:00:29 PM 1398 / 12 / 01
 
اخبار دانشکده

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

با توجه به هشتادمین مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ 28/08/98، مقرر شد:

1-    دانشجویان کارشناسی ارشد تا قبل از دفاع نهایی، حداقل در سه جلسه دفاع شرکت کنند و فرم مربوطه را به تایید استاد راهنمای آن پایان نامه ها رسانده و تحویل مدیر پژوهش دانشکده نمایند.

فرم شرکت در جلسات دفاع

 

 

2-    مقرر شد دانشجویان کارشناسی ارشد موظف به ارائه گزارش پیشرفت پایان نامه خود هر سه ماه یک بار در حضور اعضاء گروه آموزشی و معاون آموزشی پژوهشی دانشکده هستند.

فرم درخواست ارائه گزارش سه ماهه

 

 

3-    مقرر شد دانشجویان کارشناسی ارشد گزارش ماهانه پیشرفت پایان نامه خود را در قالب فرم طراحی شده، به استاد راهنما تحویل و پس از تایید استاد راهنما، به تایید مدیر پژوهشی دانشکده برسانند.

فرم گزارش ماهیانه

 

 

4-    مقرر شد دانشجویان کارشناسی ارشد تا قبل از دفاع نهایی، حداقل در سه جلسه ژورنال کلاب شرکت کنند. جلسات ژورنال کلاب به صورت ماهانه (یکشنبه اول هر ماه) به طور منظم برگزار شود.

ساعت : 9:16 -  روز  : چهار شنبه  - 18 /  10 / 1398 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :268

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر