دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:50:24 PM 1398 / 12 / 01
 
اخبار دانشکده

برنامه کارآموزی در عرصه 2 دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهدا شت حرفه ای و ایمنی کار مهر 95

نوع واحد : کارآموزی در عرصه به ارزش 8 واحد

هدف: بدست آوردن قابلیت بکارگیری دروس فراگرفته شده در عرصه های صنعتی و معدنی .

الف- برگزاری کلاس توجیهی توسط مدیرگروه در تاریخ 22/10/98 روز یکشنبه  به منظور آشنایی دانشجویان با مقررات و ضوابط کارآموزی. (حضور در این قسمت برای دانشجویان الزامی است.- ساعت :  11:30  تا 12:30)

برنامه کارآموزی در این بخش شامل 3 قسمت به شرح زیر می باشد :

1-    قسمتA:25/1 واحد ( 7 روز کامل ) -آشنایی با نحوه خدمات سلامت کار – مرکز بهداشت

2-    قسمتB:4  واحد (204 ساعت )-کار آموزی درصنعت

3-  قسمتC:75/2 واحد- پروژه تحقیقاتی(تهیه پروپوزال و تحویل آن ، تکمیل پروژه ، تهیه مقاله و ارائه مقاله در پایان ترم )

--------------------------------------------------------------------

قسمتA:25/1 واحد ( 7 روز کامل )

-آشنایی با نحوه خدمات سلامت کار – مرکز بهداشت

جدول زمانبندی :

 

 

ردیف

اسامی دانشجویان

تاریخ و ساعت حضور

محل کارآموزی

0

تمام  دانشجویان کارآموز

12/11/98   ؛ ( یک روز )

ساعت 13- 8

مرکز بهداشت کاشان 

1

ریحانه قربانی پور- نرجس مقربی زاده- مصطفی رضایی

- علی رومینا- مریم ابوذری - فائزه نژاد رنجبر- نرگس کریم طاهری- ریحانه مجیدی منش

از13/11/98 لغایت 20/11/98

(6 روز ) ساعت 13- 8

 مراکز بهداشتی درمانی 

2

  زهرا کشاورز- کوثر زمانی- فاطمه حکمی- فاطمه حکیم زاده- پریسا مرادی- فائزه وکیلی-- ندا قره باغی- کوثر حسین زاده- سوتیا عزیزیان- ساره جنگرودی

از21/11/98 لغایت 29/11/98

(6 روز ) ساعت 13- 8

مراکز بهداشتی درمانی 

3

 نیلوفر احمد پور- زهرا میر شکاران- پرستو بصیری- مهدی قائدی- محمد رضا سیدی- فاطمه روحانی- عاطفه رفیعی

از 30/11/98 لغایت 7/12/98

(6 روز ) ساعت 13- 8

مراکز بهداشتی درمانی 

 

 

 

 

 

 
 

 

تذکــر:

- حضور در این قسمت الزامی است و میزان غیبت مجاز حداکثر یک روز  می باشد .

- نحوه ارزشیابی : مستقیما بعهده کارشناس مسئول واحد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار معاونت بهداشتی خواهد بود  .

قسمتB:4  واحد (204 ساعت )

-کار آموزی درصنعت

این قسمت به شرح بندهای زیر اجرا می گردد :

الف از تاریخ1/11/98 ؛ مراجعه دانشجویان به گروه جهت اخذ معرفی نامه و ارائه آن به صنعت مربوطه وانجام هماهنگی های لازم با صنعت و کارشناس گروه.

*- برگزاری کلاس توجیهی توسط استاد راهنمای مربوطه( هماهنگی  گروههای کارآموز با استاد راهنمای کارآموزی)  به منظور آشنایی دانشجویان با مقررات و ضوابط کارآموزی. (حضور در این قسمت برای دانشجویان الزامی است.)

ب- کارآموزی در صنعت از تاریخ تعیین شده در نامه معرفی به صنعت (با توجه به توافق بعمل آمده با صنعت محل کارآموزی)تا پایان تاریخ تعیین شده ؛ به مدت  (204 ساعت 35 روزکاری  ) طی روزهای شنبه لغایت پنج شنبه .(بجز یک روز در هفته با هماهنگی استاد راهنمای مربوطه برای اجرای قسمت C)

تذکــر:

حضور در قسمت فوق  برای کلیه دانشجویان الزامی می باشد و حداکثر غیبت مجاز در بخش صنعت با اطلاع و هماهنگی استاد راهنمای مربوطه 1 روز است.غیبت بیش از 1 روز  منجر به کسر نمره شده و غیبت بیش از 3 روز  منجر به تجدید دوره خواهد شد.

توجه- برای تحریر گزارش کارآموزی  زیر نظر استاد راهنما  از همان شروع کارآموزی  اقدام گردد .

قسمتC:75/2  واحد

- پروژه تحقیقاتی (تهیه پروپوزال و تحویل آن ، تکمیل پروژه ، تهیه مقاله و ارائه مقاله در پایان ترم )

- با هماهنگی استاد راهنمای مربوطه هفته ای یکروز برای برنامه فوق اقدام خواهد شد.(از تاریخ شروع کارآموزی در عرصه)

توجه : روند پروژه تحقیقاتی و چگونگی تهیه کتابچه خلاصه مقالات (CD)و ارائه مقاله در سمینار پایان ترم ؛ متعاقبا اعلام خواهد شد . 

- در پایان ارائه گزارش کارآموزی (پروژه) در سمینار مربوطه در تاریخ 9/4/99 روز دوشنبه با حضور کلیه اعضاء هیئت علمی گروه و سایردانشجویان انجام خواهد شد  .

 

 - نحوه ارزشیابی قسمتهای  B   و C  :

1-ارزشیابی گزارش کارآموزی ، پروژه  و فعالیت های انجام شده در صنعت توسط استاد راهنما : ( 80 در صد )

2- ارزشیابی گزارش شفاهی در سمینار توسط کلیه اعضاء هیئت علمی گروه : (10 در صد )

3- ارزشیابی حضور در صنعت توسط کارشناس گروه : ( 10 در صد )

تــذکر : برنامه فوق قطعی و غیر قابل تغییر می باشد .   

- اسامی اساتید راهنما طی دوره کارآموزی به قرار ذیل می باشد :

دکتر مطلبی

دکتر بهرامی

مهندس حنانی

دکتر صابری

مهندس خواجه وندی

 

1- ریحانه قربانی پور

2- نرجس مقربی زاده

1- مریم ابوذری

2- فائزه نژاد رنجبر

1- زهرا کشاورز

2- کوثر زمانی

1- پریسا مرادی

2- فائزه وکیلی

1- نیلوفر احمد پور

2- زهرا میر شکاران

3- پرستو بصیری

1- مصطفی رضایی

2- علی رومینا

 

1- نرگس کریم طاهری

2- ریحانه مجیدی منش

1- فاطمه حکمی

2- فاطمه حکیم زاده

1- ندا قره باغی

2- کوثر حسین زاده

 

1- مهدی قائدی

2- محمد رضا سیدی

 

 

 

1- سوتیا عزیزیان

2- ساره جنگرودی

1- فاطمه روحانی

2- عاطفه رفیعی

 

 

                                                                            گروه مهندسی بهدا شت حرفه ای و ایمنی کار

ساعت : 14:4 -  روز  : یکشنبه  - 22 /  10 / 1398 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :228

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر