دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:43:31 PM 1400 / 11 / 07
 
اخبار دانشکده

مراسم گرامیداشت روز دانشجو - لیست اسامی دانشجویان ممتاز دانشکده بهداشت

مراسم گرامیداشت روز دانشجو همراه با تجلیل از دانشجویان برتر علمی- فرهنگی و ورزشی در تاریخ 21/9/91 از ساعت 30/12 الی 14 در سالن آمفی تاتر مرکزی دانشکده پزشکی برگزار خواهد شد .

از کلیه دانشجویان محترم جهت حضور در این مراسم دعوت بعمل می آید.

لیست اسامی دانشجویان دانشکده بهداشت در سال تحصیلی 91/90

لیست اسامی دانشجویان ممتاز دانشکده بهداشتدر سال تحصیلی 91/90

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته و مقطع

معدل کل

رتبه

دوره

1

سمیه اصلانی آخوره

کارشناسی ناپیوسته محیط89

99/17

اول

روزانه

2

زهرا سرمدی

کارشناسی ناپیوسته محیط 90

92/17

دوم

روزانه

3

فرزانه کنعانی

کارشناسی ناپیوسته محیط 89

64/17

سوم

روزانه

4

ریحانه  صباحی

کارشناسی پیوسته حرفه ای 88

06/18

اول

روزانه

5

معصومه جداخانی

کارشناسی پیوسته حرفه ای 88

9/17

دوم

روزانه

6

سپیده کیوانی

کارشناسی پیوسته حرفه ای 88

7/17

سوم

روزانه

7

زهرا وحید نژاد

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای 89

70/17

اول

روزانه

8

سعیده نعیمی مرندی

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای 89

23/17

دوم

روزانه

9

فاطمه سادات دباغ بیدگلی

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای 89

96/16

سوم

روزانه

10

فائزه رجبی

کارشناسی ناپیوسته عمومی 90

73/18

اول

روزانه

11

زهرا توکلی

کارشناسی ناپیوسته عمومی 90

53/18

دوم

روزانه

12

فائزه چراغی

کارشناسی ناپیوسته عمومی 90

07/18

سوم

روزانه

13

اعظم علی نقی پور

کارشناسی پیوسته  عمومی 89

57/18

اول

روزانه

14

طیبه سادات شریفیان آرانی

کارشناسی پیوسته  عمومی 89

70/17

دوم

روزانه

15

مائده شکرریز

کارشناسی پیوسته  عمومی 89

44/17

سوم

روزانه

16

کلثوم خالدی

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای 90

02/18

اول

روزانه

17

نسیم صادقی

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای 90

28/17

دوم

روزانه

18

عاطفه سالاری طبس

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای 90

19/17

سوم

روزانه

19

شکوفه یعقوبی سورکی

کارشناسی پیوسته حرفه ای 89

36/19

اول

روزانه

20

سمیه سرکاری محمد آبادی

کارشناسی پیوسته حرفه ای 89

98/18

دوم

روزانه

21

مهزاد سادات لسانی

کارشناسی پیوسته حرفه ای 89

68/18

سوم

روزانه

22

زهرا ذبیحی رضایی

کارشناسی پیوسته  عمومی 90

07/18

اول

روزانه

23

لیلا گل فام

کارشناسی پیوسته  عمومی 90

81/17

دوم

روزانه

24

سمانه دهقانی

کارشناسی پیوسته  عمومی 90

35/17

سوم

روزانه

25

فریده خیرخواه

کارشناسی پیوسته حرفه ای 90

33/18

اول

روزانه

26

فائزه محمد زاده صباغی

کارشناسی پیوسته حرفه ای 90

64/17

دوم

روزانه

27

نیره شاه محمدی

کارشناسی پیوسته حرفه ای 90

45/17

سوم

روزانه

28

لیلا مسگری

کارشناسی پیوسته محیط88

6/18

اول

روزانه

29

میلاد احمدی مرزاله 

کارشناسی پیوسته محیط88

57/17

دوم

روزانه

30

تارا حاجی محمدی

کارشناسی پیوسته محیط88

3/17

سوم

روزانه

31

عطیه سالم

کارشناسی پیوسته محیط89

7/18

اول

روزانه

32

مه کامه یزدانخواه

کارشناسی پیوسته محیط89

5/18

دوم

روزانه

33

نسیم ایزدی

کارشناسی پیوسته محیط89

2/18

سوم

روزانه

34

حکیمه زمانی بادی

کارشناسی پیوسته محیط89

2/18

سوم

روزانه

35

نداسادات سیدی بیدگلی

کارشناسی پیوسته محیط90

04/18

اول

روزانه

36

ریحانه حسامی فرد

کارشناسی پیوسته محیط90

94/17

دوم

روزانه

37

زهرا طالبیان اردستانی

کارشناسی پیوسته محیط90

59/17

سوم

روزانه

38

اعظم رضایی حسین آبادی

کارشناسی نا پیوسته محیط89

7/17

اول

شبانه

39

زهرا مشکی

کارشناسی نا پیوسته محیط89

6/17

دوم

شبانه

40

مجتبی یگانه بادی

کارشناسی نا پیوسته محیط89

5/17

سوم

شبانه

41

الهه فخرالدین

کارشناسی نا پیوسته عمومی 89

4/17

اول

شبانه

42

زهرا سادات نیک زادالحسینی

کارشناسی نا پیوسته عمومی 89

2/17

دوم

شبانه

43

مینا حاجی هاشمی

کارشناسی نا پیوسته عمومی 89

2/17

دوم

شبانه

44

جمیله حیدری شریف آبادی

کارشناسی نا پیوسته عمومی 89

2/17

دوم

شبانه

45

مریم دهقان

کارشناسی نا پیوسته عمومی 89

1/17

سوم

شبانه

 

 

ساعت : 7:51 -  روز  : سه شنبه  - 21 /  9 / 1391 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :1792

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران: