دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:04:53 PM 1400 / 11 / 07
 
اخبار دانشکده

اسامی منتخبین دومین دوره انتخابات انجمن های علمی تخصصی دانشکده بهداشت

اسامی منتخبین دومین دوره انتخابات

 انجمن های علمی تخصصی دانشکده بهداشت

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

مقطع و رشته تحصیلی

تعداد آرای

عضویت

1

حدیثه ربیعی

سعید

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای

37

اصلی

2

حکیمه زمانی بادی

غلامرضا

کارشناسی ارشد  HSE

28

اصلی

3

مسعود حبیبی

ذبیح اله

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای

21

اصلی

4

آیلار فولادگر

محمدرضا

"          "         "            "           "

19

اصلی

5

پرستو بصیری

خسرو

"          "         "            "           "

16

اصلی

6

نرگسقنبری نژاد

مهرعلی

"          "         "            "           "

13

علی البدل

7

معصومه لک

فردوس

"          "         "            "           "

10

علی البدل

1

محمد رضوانی

باقر

کارشناسی پیوسته  مهندسی بهداشت محیط

66

اصلی

2

محسن امیری مقدم

حبیب اله

کارشناسی ارشد  مهندسی بهداشت محیط

24

اصلی

3

امیرحسین گل افشان

بهروز

کارشناسی پیوسته  مهندسی بهداشت محیط

22

اصلی

4

زاهده باریک اندام

محمدرضا

"          "         "            "           "

21

اصلی

5

زینب فتحی

سیروس

"          "         "            "           "

18

اصلی

6

محدثه جعفری

عبدالوهاب

"          "         "            "           "

13

علی البدل

7

زهرا حسنی زاده

محمد ابراهیم

"          "         "            "           "

11

علی البدل

1

سارا مهدی

رضا

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

27

اصلی

2

زهرا نوروزی

آقاجان

"          "         "            "           "

25

اصلی

3

دالیا چاوش زاده

علیرضا

"          "         "            "           "

24

اصلی

4

پریسا عباسی

مهدی

"          "         "            "           "

24

اصلی

5

فائزه مومن پور

محسن

"          "         "            "           "

22

اصلی

6

شکوفه ناظمی

حیدر

"          "         "            "           "

19

علی البدل

7

محدثه واحد زاده

محمد

"          "         "            "           "

19

علی البدل

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                             مدیر فرهنگی دانشکده بهداشت

 

ساعت : 13:8 -  روز  : سه شنبه  - 9 /  8 / 1396 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :726

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران: