دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:20:23 AM 1400 / 09 / 11
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 1 از 90   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1345
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  

دومین گفتگوی رادیویی دبیر علمی پنجمین همایش بین المللی وبیست وچهارمین همایش ملی بهداشت محیط

1400 / 09 / 10 -14:3


ثبت درخواست میهمانی و انتقالی نیم سال دوم سالتحصیلی 1401-1400

1400 / 09 / 09 -11:10


برگزاری جلسه دبیران و مدیران اجرایی وعلمی وروابط عمومی همایش ملی وبین المللی بهداشت محیط با جمعیت کویر سبز کاشان

1400 / 09 / 09 -10:10


برگزاری برنامه رادیویی در ارتباط با پنجمین همایش بین المللی وبیست و چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

1400 / 09 / 02 -15:27


برنامه اجرایی واحدهای عملی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
نیمسال اول سالتحصیلی1400/1401

1400 / 09 / 01 -8:53


برگزاری جلسه رئیس محترم دانشگاه با دبیران علمی واجرایی پنجمین همایش بین المللی و بیست وچهارمین همایش ملی بهداشت محیط

1400 / 08 / 30 -9:31


اطلاعیه برگزاری دومین جلسه ژورنال کلاب در سال 1400
ارائه دهنده: فیض اله دیناروند

1400 / 08 / 30 -8:59


برگزاری نهمین جلسه هماهنگی دبیران و مدیران بیست و چهارمین همایش ملی و پنجمین همایش بین المللی بهداشت محیط

1400 / 08 / 26 -12:3


برنامه امتحانات نیمسال اول سالتحصیلی 1401-1400 دانشکده بهداشت

1400 / 08 / 25 -13:35


انعکاس اخبار برگزاری نشست خبری پنجمین همایش بین المللی وبیست وچهارمین همایش ملی بهداشت محیط در خبرگزاری های ایرنا وتسنیم

1400 / 08 / 23 -8:50


برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
خانم مرضیه اکبری دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

1400 / 08 / 23 -9:5


برنامه اجرایی واحدهای عملی گروه مهندسی بهداشت محیط
نیمسال اول سالتحصیلی1400/1401

1400 / 08 / 22 -13:20


برگزاری اولین نشست خبری دبیران علمی واجرایی پنجمین همایش بین المللی و بیست وچهارمین همایش ملی بهداشت محیط

1400 / 08 / 17 -12:37


اجرای برنامه غربالگری روان شناختی دانشجویان جدیددالورود

1400 / 08 / 15 -13:28


پیام تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر فاطمه عطوف

1400 / 08 / 15 -11:27