دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:02:34 AM 1401 / 04 / 08
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 2 از 95   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1413
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  

برگزاری فیلد حشره شناسی در سد قهرود کاشان جهت دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی ورودی 98

1401 / 02 / 31 -10:3


برگزاری بازدید علمی از ایستگاه انتقال پسماند وکارخانه کود کمپوست ومحل دفن پسماند کاشان جهت دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

1401 / 02 / 27 -13:29


برگزاری کارگاه کاربرد پمپ های سمپاش در بهداشت محیط جهت دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

1401 / 02 / 27 -13:25


بازدید علمی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان

1401 / 02 / 26 -13:57


بازدید علمی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از شرکت درین کاشان

1401 / 02 / 26 -13:51


برنامه امتحانات نیمسال دوم سالتحصیلی 1401-1400 دانشکده بهداشت

1401 / 02 / 25 -10:18


برگزاری فیلد حشره شناسی کویر جهت دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی ورودی 98

1401 / 02 / 24 -14:10


برگزاری کلاس آموزشی ویژه کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع با تدریس دکتر خوش اخلاق

1401 / 02 / 24 -8:5


آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان

1401 / 02 / 21 -14:21


بازدید علمی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از آزمایشگاه جامع تحقیقات

1401 / 02 / 21 -7:40


برگزاری بازدید علمی دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت محیط ازشبکه وتصفیه خانه فاضلاب شهر نیاسر

1401 / 02 / 21 -7:33


بازدید علمی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از شرکت ریسندگی خوب

1401 / 02 / 19 -13:56


برگزاری کلاس آموزشی ویژه کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع با تدریس دکتر خوش اخلاق

1401 / 02 / 19 -8:37


شعار هفته سلامت1401 "سلامت ما، سلامت سیاره ما"
17 تا 23 اردیبهشت ماه

1401 / 02 / 19 -8:27


برگزاری بازدید علمی دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت محیط ازتصفیه خانه فاضلاب کاشان

1401 / 02 / 18 -10:38