دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:38:44 PM 1401 / 03 / 06
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 11 از 94   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1399
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  

قابل توجه دانشجویان گرامی ورودی 99

1399 / 11 / 11 -17:29


برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 1400 - 99 دانشکده بهداشت (ورودیهای 99)

1399 / 11 / 05 -11:25


برنامه کارآموزی در عرصه 2 دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهدا شت حرفه ای و ایمنی کار مهر 96

1399 / 11 / 05 -9:45


برنامه دروس تربیت بدنی نیمسال دوم تحصیلی 1400-99

1399 / 10 / 29 -11:31


راهنمای دانشجویان جهت شرکت در آزمون الکترونیک فرادید

1399 / 10 / 21 -13:18


پیام تسلیت

1399 / 10 / 11 -16:34


تقدیر و تشکر از دانشجویان استعداد درخشان سال 1399 دانشکده بهداشت

1399 / 10 / 09 -12:35


پیام تبریک

1399 / 10 / 09 -12:19


برگزاری جلسات آشنایی با بسته مرجعیت علمی در گروه های آموزشی دانشکده بهداشت

1399 / 10 / 06 -14:13


قابل توجه اساتید ودانشجویان محترم دانشکده بهداشت

1399 / 10 / 03 -9:3


قابل توجه اعضا محترم هیئت علمی دانشکده بهداشت

1399 / 10 / 02 -22:11


پیام تبریک

1399 / 10 / 02 -11:21


قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده بهداشت برنامه امتحانات همراه با آخرین اصلاحات

1399 / 10 / 02 -10:48


پیام تسلیت

1399 / 09 / 30 -10:44


برگزاری جلسه مشترک شورای آموزشی دانشکده بهداشت وکارگروه مرجعیت علمی دانشگاه

1399 / 09 / 25 -14:33