دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:03:37 PM 1398 / 06 / 29
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 13 از 72   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1066
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  

بیست و هفتمین سمینار علمی دانشجویان مهندسی بهداشت محیط

1397 / 04 / 05 -8:11


بیست و یکمین سمینار علمی دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای

1397 / 04 / 03 -11:27


انتصاب سرپرست واحد مالکیت فکری دانشگاه

1397 / 03 / 30 -18:39


برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت

1397 / 03 / 24 -10:11


دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

1397 / 03 / 24 -10:15


نحوه پرینت کارت ورود به جلسه امتحان

1397 / 03 / 22 -8:18


کتب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب - اردیبهشت 1397

1397 / 03 / 12 -8:50


برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه

1397 / 03 / 17 -12:44


برگزاری جلسه تفسیر موضوعی قرآن کریم

1397 / 03 / 05 -10:52


برگزاری بازدید علمی جهت دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت محیط ورودی 95

1397 / 03 / 02 -13:26


کارگاه آشنایی با تزریقات ویژه دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی

1397 / 03 / 01 -11:15


بازدید علمی دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای از شرکت ریسندگی خوب

1397 / 03 / 01 -11:15


برگزاری بازدید علمی از آزمایشگاه ها و موزه اداره حفاظت محیط زیست

1397 / 02 / 30 -13:24


برگزاری بازدید علمی جهت دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

1397 / 02 / 30 -13:19


برگزاری فیلد حشره شناسی جهت دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط ورودی 94

1397 / 02 / 30 -13:22

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر