دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:16:43 AM 1401 / 04 / 08
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 14 از 95   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1413
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  

برگزاری انتخابات مجازی انجمن های علمی دانشجویی

1399 / 07 / 19 -14:13


برگزاری جلسه مشترک اعضا برد بهداشت محیط وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی با گروه مهندسی بهداشت محیط ازطریق ویدیو کنفرانس

1399 / 07 / 15 -9:27


برگزاری وبینار ویژه اعضاء هیئت علمی دانشگاه در دانشکده بهداشت

1399 / 07 / 14 -8:46


برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

1399 / 07 / 09 -10:15


برنامه کارآموزی در عرصه 1دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی 96

1399 / 07 / 08 -13:41


برنامه حضور دانشجویان مقاطع مختلف مهندسی بهداشت محیط در دانشگاه

1399 / 07 / 08 -8:57


برنامه حضور دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای_ورودی مهر96، مهر97ومهر98 در نیمسال اول 1400-1399

1399 / 07 / 08 -8:5


برگزاری وبینار ویژه اعضاء هیئت علمی

1399 / 07 / 07 -10:36


پیام سرپرست دانشکده بهداشت به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط

1399 / 07 / 05 -11:40


برگزاری جلسه شورای پژوهشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت

1399 / 07 / 05 -9:21


برگزاری جلسه تکریم بازنشستگی آقای مهندس یداله رمضانی عضو گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت

1399 / 06 / 31 -7:32


قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده بهداشت(برنامه آموزش مجازی رشته های مختلف بهداشت)

1399 / 06 / 26 -13:8


برگزاری کارگاه آموزشی اختصاصی کارآموزی درعرصه(1) ویژه دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی (ورودی مهر96)

1399 / 06 / 19 -9:53


برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای ورودی مهر 96

1399 / 06 / 16 -10:30


نمایه شدن مجله International Archives Of Health Sciences دانشکده بهداشت در پایگاه استنادی ISI

1399 / 06 / 16 -9:53