دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:24:59 PM 1398 / 06 / 24
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 19 از 71   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1065
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  

برگزاری کارگاه جستجوی پیشرفته ویژه دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی

1396 / 08 / 09 -13:12


اسامی منتخبین دومین دوره انتخابات انجمن های علمی تخصصی دانشکده بهداشت

1396 / 08 / 09 -13:8


برگزاری کارگاه اختصاصی ISO14001 ویژه دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای

1396 / 08 / 09 -13:6


برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی با عنوان "مهارت ارتباط موثر" ویژه دانشجویان جدیدالورود

1396 / 08 / 08 -15:33


برگزاری دومین دوره انتخابات شورای مرکزی انجمنهای علمی تخصصی دانشکده بهداشت

1396 / 08 / 08 -15:35


کاندیداهای دومین دوره انتخابات انجمن های علمی تخصصی دانشکده بهداشت

1396 / 08 / 06 -13:48


برنامه زمان‌بندی مشاوران و روانشناسان اداره مشاوره و خدمات روان شناختی دانشگاه

1396 / 08 / 06 -12:39


برگزاری کلاس تئوری و عملی پیشگیری و اطفاء حریق جهت کارکنان دانشکده بهداشت

1396 / 08 / 06 -11:22


کارگاه نرم افزار آماری Stata

1396 / 08 / 06 -11:10


اسلایدهای کارگاه صید، پرورش و زهرگیری گزدم ها (عقرب ها)

1396 / 08 / 06 -10:7


دومین دوره انتخابات انجمن های علمی تخصصی دانشجویان

1396 / 07 / 27 -11:55


کارگاه توجیهی"آشنایی با استعدادهای درخشان دانشگاه" ویژه دانشجویان جدید الورود

1396 / 07 / 27 -11:57


جلسه توجیهی"آشنایی با انجمنهای علمی تخصصی دانشکده بهداشت" ویژه دانشجویان جدید الورود

1396 / 07 / 25 -11:16


گزارش تصویری برگزاری سومین نشست مشورتی شبکه تحقیقات بهداشت محیط کشور

1396 / 07 / 24 -13:1


برگزاری سومین نشست مشورتی شبکه تحقیقات بهداشت محیط کشور

1396 / 07 / 22 -12:24

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر