دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:31:01 PM 1400 / 11 / 07
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 3 از 91   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1365
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
خانم مرضیه اکبری دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

1400 / 08 / 23 -9:5


برنامه اجرایی واحدهای عملی گروه مهندسی بهداشت محیط
نیمسال اول سالتحصیلی1400/1401

1400 / 08 / 22 -13:20


برگزاری اولین نشست خبری دبیران علمی واجرایی پنجمین همایش بین المللی و بیست وچهارمین همایش ملی بهداشت محیط

1400 / 08 / 17 -12:37


اجرای برنامه غربالگری روان شناختی دانشجویان جدیددالورود

1400 / 08 / 15 -13:28


پیام تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر فاطمه عطوف

1400 / 08 / 15 -11:27


اطلاعیه برگزاری کارگاههای مهارت زندگی و راه های پیشگیری از سوء مصرف مواد
ویژه دانشجویان جدیدالورود 1400

1400 / 08 / 12 -13:25


برگزاری کارگاه نگارش طرح درس ویژه اعضای هیأت علمی دانشکده بهداشت

1400 / 08 / 08 -13:40


بازدید علمی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهید موسویان

1400 / 08 / 04 -11:58


بازدید علمی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کاراز دانشگاه آزاد – واحد کاشان

1400 / 08 / 03 -12:24


برگزاری هشتمین جلسه هماهنگی دبیران و مدیران بیست و چهارمین همایش ملی و پنجمین همایش بین المللی بهداشت محیط

1400 / 07 / 28 -11:22


بازدید علمی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از شرکت هامون نایزه

1400 / 07 / 27 -10:40


اطلاعیه برگزاری اولین جلسه ژورنال کلاب در سال 1400
ارائه دهنده: صفیه قباخلو

1400 / 07 / 25 -12:43


بازدید علمی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از شرکت سیمان کاشان

1400 / 07 / 25 -12:27


برگزاری کارگاه نگارش طرح درس ویژه اعضای هیأت علمی دانشکده بهداشت

1400 / 07 / 25 -7:42


برگزاری جلسه معارفه گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
ویژه دانشجویان جدید الورود

1400 / 07 / 25 -7:49