دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:41:08 AM 1401 / 04 / 08
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 3 از 95   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1413
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  

پیام رئیس محترم دانشکده بهداشت به مناسبت روز استاد

1401 / 02 / 12 -10:54


برگزاری گفتگوی رادیویی عضوهیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط وعضوهیات علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای وایمنی کار در برنامه سپهر دانش رادیو سلامت

1401 / 02 / 11 -12:20


پیام رئیس محترم دانشکده بهداشت به مناسبت روز جهانی بهداشت حرفه ای وایمنی کار

1401 / 02 / 10 -9:27


فراخوان نمایندگان دانشجویان دانشکده بهداشت جهت مشارکت درتنظیم برنامه امتحانات

1401 / 02 / 07 -9:37


اطلاعیه برگزاری ششمین جلسه ژورنال کلاب
ارائه دهنده: مهدی ابراهیمی

1401 / 02 / 04 -13:6


ثبت درخواست میهمانی و انتقالی نیم سال اول سالتحصیلی 1402-1401

1401 / 01 / 24 -7:49


پیام تسلیت رئیس دانشکده بهداشت

1401 / 01 / 23 -14:0


یپام تبریک ریاست دانشکده بهداشت به مناسبت سال جدید
سال 1401

1400 / 12 / 25 -8:18


برگزاری مراسم تقدیر از اعضای تیم اجرایی و دست اندرکاران برگزاری همایش ملی وبین المللی بهداشت محیط

1400 / 12 / 25 -11:52


برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
آقای هادی خصالی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی HSE

1400 / 12 / 17 -8:29


پیام تسلیت

1400 / 12 / 11 -9:35


برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
آفای عبداله محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی HSE

1400 / 12 / 09 -12:28


اطلاعیه برگزاری پنجمین جلسه ژورنال کلاب در سال 1400
ارائه دهنده: مرتضی جعفرصالحی

1400 / 12 / 03 -12:13


برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
خانم فاطمه قاسمی برزکی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

1400 / 11 / 25 -14:57


برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
خانم زینب پرموزه دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

1400 / 11 / 24 -8:44