دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:13:57 PM 1400 / 11 / 07
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 21 از 91   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1365
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  

برگزاری جلسه معاون آموزشی پژوهشی دانشکده با کارشناسان واحد آموزش و گروههای آموزشی دانشکده

1398 / 06 / 17 -13:59


پیام تبریک انتصاب خانم دکتر عطوف به سمت معاون آموزشی پژوهشی دانشکده بهداشت

1398 / 06 / 13 -12:48


برگزاری مراسم تودیع ومعارفه معاون آموزشی پژوهشی دانشکده بهداشت

1398 / 06 / 12 -8:38


برنامه کارآموزی در عرصه 1
ویژه دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ورودی مهر 95

1398 / 06 / 11 -11:49


پیام تبریک انتخاب خانم حکیمه زمانی بادی بعنوان دانشجوی پژوهشگر برجسته کشوری

1398 / 06 / 11 -9:8


تقویم دانشگاهی، برنامه کلاسی ، کد دروس و برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

1398 / 06 / 09 -13:4


لیست کتب انگلیسی خریداری شده دانشکده بهداشت در سال 98
لیست کتب انگلیسی خریداری شده دانشکده بهداشت در سال 98

1398 / 06 / 05 -12:13


گزارش برگزاری ادامه سلسله جلسات آموزشی با عنوان «اخلاق اداری از دیدگاه اسلام و روانشناسان»

1398 / 06 / 05 -8:16


اطلاعیه برگزاری ادامه سلسله جلسات آموزشی «اخلاق اداری از دیدگاه اسلام و روانشناسان»

1398 / 06 / 03 -14:14


برگزاری سومین جلسه از سلسله جلسات آموزشی «اخلاق اداری از دیدگاه اسلام و روانشناسان»

1398 / 05 / 09 -12:38


برگزاری جلسه دفاع پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد
آقایان علی حسینی و عبداله محمدی دانشجویان کارشناسی ا رشد HSE

1398 / 05 / 09 -12:36


برگزاری اولین جلسه از سلسله جلسات آموزشی «اخلاق اداری از دیدگاه اسلام و روانشناسان»

1398 / 04 / 26 -10:31


برگزاری دومین جلسه از سلسله جلسات آموزشی «اخلاق اداری از دیدگاه اسلام و روانشناسان»

1398 / 05 / 02 -8:5


قابل توجه مراجعه کنندگان گرامی
کلیه واحدهای دانشکده بهداشت از تاریخ 98/5/12 لغایت 98/5/25 تعطیل می باشد.

1398 / 05 / 07 -10:5


تغییر زمان کارگاه آشنایی با تحلیل سؤالات و ایجاد بانک سؤال
EDO دانشکده بهداشت

1398 / 04 / 30 -12:32