دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:54:54 PM 1399 / 05 / 15
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 22 از 80   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1193
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  

برگزاری جلسه تفسیر موضوعی قرآن کریم

1397 / 03 / 05 -10:52


برگزاری بازدید علمی جهت دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت محیط ورودی 95

1397 / 03 / 02 -13:26


کارگاه آشنایی با تزریقات ویژه دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی

1397 / 03 / 01 -11:15


بازدید علمی دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای از شرکت ریسندگی خوب

1397 / 03 / 01 -11:15


برگزاری بازدید علمی از آزمایشگاه ها و موزه اداره حفاظت محیط زیست

1397 / 02 / 30 -13:24


برگزاری بازدید علمی جهت دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

1397 / 02 / 30 -13:19


برگزاری فیلد حشره شناسی جهت دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط ورودی 94

1397 / 02 / 30 -13:22


مطالب خواندنی شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشکده بهداشت (اردیبهشت 97)

1397 / 02 / 29 -15:54


بازدید علمی دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای

1397 / 02 / 29 -15:50


منتخبین دهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده بهداشت

1397 / 02 / 26 -11:35


کارگاه آموزشی تزریقات

1397 / 02 / 25 -11:50


بازدید علمی دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای

1397 / 02 / 25 -11:40


استاد برتر دانشکده بهداشت در سال 1396

1397 / 02 / 23 -13:5


دانشکده برتر در سال 1396

1397 / 02 / 23 -13:11


گروه برتر دانشکده بهداشت در سال 1396

1397 / 02 / 23 -13:10

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر