دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:35:28 PM 1401 / 03 / 06
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 25 از 94   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1399
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  

برگزاری سی و هفتمین سمینار علمی دانشجویی دانش آموختگان کارشناسی بهداشت عمومی
ورودی مهر 94

1398 / 04 / 10 -9:53


پیام تبریک ارتقاء رتبه علمی جناب آقای دکتر حسین اکبری

1398 / 04 / 09 -13:38


برگزاری بیست و دومین سمینار دانش آموختگان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
ورودی مهر 94

1398 / 04 / 05 -13:50


کارآموزی در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی
ویژه دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی ورودی مهر 1394

1398 / 04 / 02 -7:30


گزارش برگزاری سمینار دانشجویی دانش آموختگان کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
ورودی مهر 94

1398 / 04 / 01 -11:41


گاهنامه علمی آوای سلامت
انجمن علمی تخصصی مهندسی بهداشت محیط

1398 / 03 / 01 -14:5


برگزاری بیست و هشتمین سمینار علمی دانشجویی دانش آموختگان کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
ورودی مهر 94

1398 / 03 / 27 -10:32


گروه بندی دانشجویان کارآموز در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی
ویژه دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی ورودی مهر 1394

1398 / 03 / 22 -11:6


برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه

1398 / 03 / 08 -14:55


برگزاری یازدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده بهداشت

1398 / 03 / 08 -13:46


نکات بهداشتی خرید و مصرف مواد غذایی در ماه مبارک رمضان
انجمن علمی تخصصی مهندسی بهداشت محیط

1398 / 03 / 05 -13:56


بازدید علمی از شرکت ریسندگی خوب
ویژه دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ورودی مهر97

1398 / 02 / 28 -9:10


بازدید علمی از شرکت صنایع تبدیلی فراز
ویژه دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ورودی مهر97

1398 / 02 / 21 -11:31


برگزاری کارگاه مقاله نویسی
ویژه دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی ورودی مهر 1394

1398 / 02 / 22 -10:18


فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در شورای صنفی دانشجویان دانشکده بهداشت

1398 / 02 / 21 -11:2