دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:51:10 AM 1401 / 05 / 19
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 26 از 96   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1433
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  

گزارش برگزاری ادامه سلسله جلسات آموزشی با عنوان «اخلاق اداری از دیدگاه اسلام و روانشناسان»

1398 / 06 / 05 -8:16


اطلاعیه برگزاری ادامه سلسله جلسات آموزشی «اخلاق اداری از دیدگاه اسلام و روانشناسان»

1398 / 06 / 03 -14:14


برگزاری سومین جلسه از سلسله جلسات آموزشی «اخلاق اداری از دیدگاه اسلام و روانشناسان»

1398 / 05 / 09 -12:38


برگزاری جلسه دفاع پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد
آقایان علی حسینی و عبداله محمدی دانشجویان کارشناسی ا رشد HSE

1398 / 05 / 09 -12:36


برگزاری اولین جلسه از سلسله جلسات آموزشی «اخلاق اداری از دیدگاه اسلام و روانشناسان»

1398 / 04 / 26 -10:31


برگزاری دومین جلسه از سلسله جلسات آموزشی «اخلاق اداری از دیدگاه اسلام و روانشناسان»

1398 / 05 / 02 -8:5


قابل توجه مراجعه کنندگان گرامی
کلیه واحدهای دانشکده بهداشت از تاریخ 98/5/12 لغایت 98/5/25 تعطیل می باشد.

1398 / 05 / 07 -10:5


تغییر زمان کارگاه آشنایی با تحلیل سؤالات و ایجاد بانک سؤال
EDO دانشکده بهداشت

1398 / 04 / 30 -12:32


معرفی سامانه منبع یاب

1398 / 04 / 24 -14:28


ساخت مجموعه فیلم مستندکژدم با نظارت و مشاوره علمی یکی از اساتید دانشگاه
با نظارت و مشاوره علمی دکتر روح اله دهقانی قهنویه استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1398 / 04 / 24 -10:52


برنامه زمان بندی سلسله جلسات آموزشی با عنوان«اخلاق اداری از دیدگاه اسلام و روانشناسان»

1398 / 04 / 22 -9:28


برخی از مصادیق معروف و منکر در ادارات

1398 / 04 / 18 -14:22


برگزاری همایش امربه معروف و نهی از منکر با هدف ترویج فرهنگ حجاب و عفاف

1398 / 04 / 18 -8:9


کتب فارسی خریداری شده دانشکده بهداشت در سال 98
کتب فارسی خریداری شده دانشکده بهداشت در سال 98

1398 / 04 / 17 -12:7


برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه
خانم مرضیه اکبری دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ورودی 97

1398 / 04 / 15 -8:53