دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:21:47 AM 1398 / 12 / 01
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 4 از 77   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1144
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  

بازدید علمی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست از پژوهشگاه فضایی ایران

1398 / 09 / 10 -12:58


پیام تبریک انتصاب خانم دکتر محمدلو بعنوان سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

1398 / 09 / 09 -12:53


نشست تخصصی گروه بهداشت عمومی با نمایندگان گروه های دانشجویی بهداشت عمومی

1398 / 09 / 05 -11:46


برگزاری کارگاه با عنوان" قوانین و مقررات آموزشی، جستجوی منابع کتابخانه و جستجوی مقدماتی اینترنت" ویژه دانشجویان جدیدالورود
ورودی مهر 1398

1398 / 09 / 05 -13:46


پیام تسلیت

1398 / 09 / 05 -13:30


بازدید علمی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از شرکت هامون نایزه

1398 / 09 / 05 -13:15


برگزاری بازدید علمی ازتأسیسات آبرسانی وآب شیرین کن شهر ابوزید آباد

1398 / 09 / 04 -11:51


نشست صمیمی سرپرست و معاون آموزشی با دبیران تشکلات دانشجویی دانشکده

1398 / 09 / 03 -13:7


کارگاه آشنایی با فعالیت های انجمن های علمی تخصصی، کمیته تحقیقات دانشجویی و استعدادهای درخشان
ویژه دانشجویان جدیدالورود ( مهر98)

1398 / 08 / 28 -14:30


نشست صمیمی معاون آموزشی پژوهشی دانشکده با رتبه های برتر گروه های دانشجویی

1398 / 08 / 27 -14:53


هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

1398 / 08 / 26 -14:2


برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی با عنوان "ابراز وجود"ویژه دانشجویان جدیدالورود
ورودی مهر 1398

1398 / 08 / 21 -13:15


بازدید علمی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از شرکت سیمان کاشان

1398 / 08 / 20 -15:0


EDO دانشکده بهداشت برگزار میکند " کارگاه از ایده تا محصول"

1398 / 08 / 20 -14:2


برگزاری فیلد حشره شناسی جهت دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط

1398 / 08 / 19 -14:17

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر