دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1:16:17 AM 1399 / 01 / 19
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 5 از 77   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1151
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  

کارگاه آشنایی با فعالیت های انجمن های علمی تخصصی، کمیته تحقیقات دانشجویی و استعدادهای درخشان
ویژه دانشجویان جدیدالورود ( مهر98)

1398 / 08 / 28 -14:30


نشست صمیمی معاون آموزشی پژوهشی دانشکده با رتبه های برتر گروه های دانشجویی

1398 / 08 / 27 -14:53


هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

1398 / 08 / 26 -14:2


برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی با عنوان "ابراز وجود"ویژه دانشجویان جدیدالورود
ورودی مهر 1398

1398 / 08 / 21 -13:15


بازدید علمی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از شرکت سیمان کاشان

1398 / 08 / 20 -15:0


EDO دانشکده بهداشت برگزار میکند " کارگاه از ایده تا محصول"

1398 / 08 / 20 -14:2


برگزاری فیلد حشره شناسی جهت دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط

1398 / 08 / 19 -14:17


کارگاه آشنایی با رشته های تحصیلات تکمیلی ویژه دانشجویان بهداشت عمومی

1398 / 08 / 19 -13:45


برگزاری جلسه دفاع پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد
خانم فائزه عسگری و آقای رضا نیکبخت دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

1398 / 08 / 04 -14:53


برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
آقای مهندس احسان زارعی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

1398 / 08 / 04 -14:43


برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی با عنوان"مهارت ارتباط مؤثر"ویژه دانشجویان جدیدالورود
ورودی مهر 1398

1398 / 07 / 30 -14:16


برپایی غرفه معرفی خدمات و دستاوردهای بهداشت محیط درسطح شهر

1398 / 07 / 30 -14:6


برگزاری جلسه معارفه گروه مهندسی بهداشت محیط
ویژه دانشجویان جدید الورود کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی بهداشت محیط

1398 / 07 / 24 -13:30


جلسه توجیهی قوانین و مقررات آموزشی ویژه دانشجویان جدید الورود دانشکده بهداشت
ورودی مهر1398

1398 / 07 / 23 -14:16


کارگاه های مهارت های زندگی ویژه دانشجویان جدیدالورود مهر1398

1398 / 07 / 22 -21:40

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر