دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:22:38 AM 1401 / 04 / 08
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 42 از 95   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1413
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  

بازدید علمی دانشجویان کارشناسی بهداشت مهندسی بهداشت محیط از تاسیسات فاضلاب شهر نیاسر

1396 / 08 / 16 -10:51


کارگاه "اعتیاد" ویژه دانشجویان جدیدالورود

1396 / 08 / 15 -22:15


برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی با عنوان "ابراز وجود" ویژه دانشجویان جدیدالورود

1396 / 08 / 10 -12:20


برگزاری کارگاه جستجوی پیشرفته ویژه دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی

1396 / 08 / 09 -13:12


اسامی منتخبین دومین دوره انتخابات انجمن های علمی تخصصی دانشکده بهداشت

1396 / 08 / 09 -13:8


برگزاری کارگاه اختصاصی ISO14001 ویژه دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای

1396 / 08 / 09 -13:6


برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی با عنوان "مهارت ارتباط موثر" ویژه دانشجویان جدیدالورود

1396 / 08 / 08 -15:33


برگزاری دومین دوره انتخابات شورای مرکزی انجمنهای علمی تخصصی دانشکده بهداشت

1396 / 08 / 08 -15:35


کاندیداهای دومین دوره انتخابات انجمن های علمی تخصصی دانشکده بهداشت

1396 / 08 / 06 -13:48


برنامه زمان‌بندی مشاوران و روانشناسان اداره مشاوره و خدمات روان شناختی دانشگاه

1396 / 08 / 06 -12:39


برگزاری کلاس تئوری و عملی پیشگیری و اطفاء حریق جهت کارکنان دانشکده بهداشت

1396 / 08 / 06 -11:22


کارگاه نرم افزار آماری Stata

1396 / 08 / 06 -11:10


اسلایدهای کارگاه صید، پرورش و زهرگیری گزدم ها (عقرب ها)

1396 / 08 / 06 -10:7


دومین دوره انتخابات انجمن های علمی تخصصی دانشجویان

1396 / 07 / 27 -11:55


کارگاه توجیهی"آشنایی با استعدادهای درخشان دانشگاه" ویژه دانشجویان جدید الورود

1396 / 07 / 27 -11:57