دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:24:12 AM 1401 / 04 / 08
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 48 از 95   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1413
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  

اطلاعیه معاونت دانشجویی فرهنگی در مورد لزوم تکمیل پایش الکترونیکی سلامت روان شناختی دانشجویان

1395 / 11 / 23 -10:27


ابقاء مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
ابقاء خانم مهندس میترا حنانی در سمت مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

1395 / 11 / 23 -9:14


ابقاء مدیر گروه بهداشت عمومی
ابقاء آقای مهندس یداله رمضانی در سمت مدیر گروه بهداشت عمومی

1395 / 11 / 23 -9:4


انتصاب مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط
آقای دکتر محمدباقر میران زاده به سمت مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط منصوب گردید.

1395 / 11 / 19 -11:24


گزارش برگزاری سی و پنجمین سمینار علمی دانشجویان بهداشت عمومی
سی و پنجمین سمینار علمی دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی روز چهارشنبه مورخ 6 بهمن 1395 در دانشکده بهداشت برگزار شد.

1395 / 11 / 07 -9:37


سی و پنجمین سمینار علمی دانشجویی بهداشت عمومی

1395 / 10 / 19 -11:48


توصیه سرپرست دانشکده بهداشت به دانشجویان در روزهای امتحان

1395 / 10 / 19 -11:44


برنامه کلاسی، برنامه امتحانات، برنامه کارآموزی و کد دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
برنامه کلاسی، کد دروس، برنامه امتحانات، برنامه کارآموزی و تقویم تحصیلی رشته های تحصیلی دانشکده بهداشت. نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

1395 / 10 / 19 -11:31


کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهش هایی زیست پزشکی
کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ویژه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

1395 / 10 / 18 -8:57


پیام به همکار

1395 / 10 / 16 -8:8


بازدید علمی دانشجویان مهندسی بهداشت محیط از تصفیه خانه آب شماره 5 تهران

1395 / 10 / 14 -22:0


کارآموزی در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی دانشجویان بهداشت عمومی
کارآموزی در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی دانشجویان رشته کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی (مهر 92)

1395 / 10 / 11 -11:43


بازدید علمی دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای از شرکت سایپا

1395 / 09 / 30 -10:58


پژوهشگر برتر دانشگاه
پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1395

1395 / 09 / 24 -9:24


پیام تبریک سرپرست دانشکده بهداشت
پیام تبریک سرپرست دانشکده بهداشت به دانشجوی نمونه و ممتاز ستاد شاهد

1395 / 09 / 23 -11:19