دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:22:25 AM 1398 / 12 / 01
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 56 از 77   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1144
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  

بازدید علمی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای
بازدید علمی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای از شرکت سایپا کاشان

1392 / 08 / 29 -13:38


بازدید علمی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای
بازدید علمی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای از شرکت ریسندگی خوب

1392 / 08 / 29 -13:35


نمونه سوالات آزمون خانواده متعالی
نمونه سوالات آزمون خانواده متعالی

1392 / 08 / 28 -8:37


ثبت نام وام ضروری دانشجویان روزانه شروع شد
دانشجویان روزانه می توانند جهت ثبت نام وام ضروری به اداره رفاه دانشجویان مراجعه نمایند

1392 / 08 / 28 -8:34


قابل توجه کلیه دانشجویان
با توجه به اینکه تمامی دانشجویان در طول مدت زمان تحصیل از طرف دانشگاه تحت پوشش بیمه حوادث قراردارند ...

1392 / 08 / 28 -8:27


اسامی کاندیداهای انتخابات شوراهای صنفی-رفاهی دانشجویان دانشکده بهداشت
اسامی کاندیداهای ششمین دوره انتخابات شوراهای صنفی-رفاهی دانشجویان دانشکده بهداشت ...

1392 / 08 / 26 -9:0


تصویب پروپوزال
تصویب پروپوزال با عنوان "مدل سازی مصرف سرانه آب شهر کاشان بعنوان یک منطقه کویری در ایران"

1392 / 08 / 21 -10:44


بازدید علمی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی
بازدید علمی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی - برنامه پایش و اجرای برنامه های بهداشتی در روستای نیاسر

1392 / 08 / 20 -8:38


گزارش برگزاری ششمین جلسه تفسیر قرآن در دانشکده بهداشت 1392
گزارش برگزاری ششمین جلسه تفسیر قرآن در دانشکده بهداشت 1392 - روز پنج شنبه مورخ 09/08/92

1392 / 08 / 15 -12:24


تصویب پروپوزال
تصویب پروپوزال با عنوان " مقایسه کارآیی فرآیندهای الکتروشیمیایی و الکتروفنتون در تصفیه شیرابه زباله "

1392 / 08 / 13 -12:12


تصویب پروپوزال
تصویب پروپوزال با عنوان " بررسی آگاهی و نگرش کارکنان مراکز بهداشتی درمانی کاشان در مورد بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سال 1392

1392 / 08 / 11 -13:2


تصویب پروپوزال
تصویب پروپوزال با عنوان " بررسی زیست پالایی خاک های آلوده به کروم و کادمیوم توسط کرم های خاکی ایزنیافوئتیدا "

1392 / 08 / 11 -12:3


بازدید علمی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای
بازدید علمی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای

1392 / 08 / 11 -12:2


ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده
ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده

1392 / 08 / 07 -13:55


ششمین جلسه تفسیر موضوعی قرآن با حضور حاج آقای شاه فضل
ششمین جلسه تفسیر موضوعی قرآن با حضور حاج آقای شاه فضل . پنج شنبه 9 آبان 1392

1392 / 08 / 07 -11:39

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر