دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:50:44 AM 1400 / 03 / 23
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 7 از 86   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1288
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  

برگزاری اولین جلسه کارگاه آموزشی ویژه نیروهای خدماتی پردیس دانشگاه( بغیر از نیروهای خدماتی خوابگاه ها و سلف)

1399 / 05 / 26 -11:57


اولین جلسه کارگاه آموزشی ویژه نیروهای خدماتی پردیس( بغیر از نیروهای خدماتی خوابگاه ها و سلف)

1399 / 05 / 25 -14:18


فرم رسیدگی به اعتراض های دانشجویی در خصوص آزمون های مجازی

1399 / 05 / 22 -10:32


برگزاری بیست ودومین همایش ملی بهداشت محیط به صورت مجازی

1399 / 05 / 21 -8:54


برگزاری جلسه دفاع پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد

1399 / 05 / 19 -13:29


قابل توجه دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی ورودی مهر 95

1399 / 05 / 13 -9:53


قابل توجه دانشجویان دانشجویان دانشکده بهداشت : برنامه امتحانات گروه معارف اسلامی

1399 / 05 / 12 -8:32


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط و مهندسی HSE ورودی 1398

1399 / 05 / 12 -8:7


شیوه نامه ارزشیابی فراگیران در اپیدمی کووید 19
شیوه نامه ارزشیابی فراگیران در اپیدمی کووید 19

1399 / 05 / 07 -10:39


قابل توجه دانشجویان گرامی دانشکده بهداشت

1399 / 04 / 30 -10:6


قابل توجه دانشجویان دانشکده بهداشت:برگزاری آزمون آزمایشی سامانه فرادید

1399 / 04 / 28 -12:35


اطلاعیه مهم دایره امتحانات دانشکده بهداشت

1399 / 04 / 25 -22:10


راهنمای سیستم برگزاری آزمونهای آنلاین (فرادید)دانشکده بهداشت

1399 / 04 / 28 -11:45


قابل توجه دانشجویان دانشکده بهداشت مقاطع کارشناسی:برنامه نهایی جدید امتحانات

1399 / 04 / 23 -14:12


قابل توجه دانشجویان دانشکده بهداشت مقاطع کارشناسی:اصلاحیه برنامه امتحانات گروه تربیت بدنی

1399 / 04 / 25 -11:38