دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:57:01 PM 1400 / 11 / 07
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 7 از 91   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1365
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  

قابل توجه دانشجویان جدید الورود دانشکده بهداشت( اجرای طرح ملی غربالگری روانشناختی)

1399 / 12 / 16 -11:14


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دانشکده بهداشت

1399 / 12 / 16 -10:42


پیام تبریک

1399 / 12 / 16 -8:46


برگزاری جلسه ارائه طرح دانش افزایی بلند مدت ویژه اعضا هیئت علمی در دانشکده بهداشت

1399 / 12 / 16 -8:24


بازدیدآقای دکتر سید علیرضا مروجی ریاست محترم دانشگاه از دانشکده بهداشت

1399 / 12 / 12 -9:36


برگزاری جلسه بزرگداشت روز پدر ومرد در دانشکده بهداشت

1399 / 12 / 12 -9:32


برگزاری جشنواره روایت همدلی(عکس وفیلم)ویژه عموم همکاران ودانشجویان وزارت بهداشت

1399 / 12 / 09 -8:17


برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

1399 / 12 / 06 -12:14


جناب آقای دکتر روح اله دهقانی، عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت، در لیست محققان برتر دنیا

1399 / 12 / 03 -11:5


قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده بهداشت (فراخوان داوطلبان طرح جهادی شهید سلیمانی)

1399 / 12 / 03 -9:21


برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

1399 / 12 / 03 -9:16


برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

1399 / 11 / 28 -10:22


قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی (ورودی مهر96)

1399 / 11 / 27 -13:56


برگزاری اولین همایش (وبینار)بین المللی ایمنی وبهداشت حرفه ای در بیمارستانها ومراکز بهداشتی درمانی - شیراز خردادماه 1400

1399 / 11 / 26 -9:35


برگزاری جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود بهداشت عمومی (ورودی مهر 99)

1399 / 11 / 19 -12:52