دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1:16:03 PM 1396 / 04 / 02
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 63 از 84   تعداد اخبار اين گروه خبري: 750
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  

قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده بهداشت
نحوه تکمیل پرسشنامه

1391 / 10 / 20 -9:45


قابل توجه دانشجویان گرامی دانشکده بهداشت
تذکرات مهم در مورد مقررات برگزاری امتحانات

1391 / 10 / 20 -8:38


توصیه های سرپرست دانشکده بهداشت به دانشجویان در روزهای امتحان
با توجه به فرارسیدن ایام امتحانات پایان ترم، دکتر مسعود مطلبی سرپرست دانشکده بهداشت توصیه هایی به منظور کاهش استرس و افزایش کارایی دانشجویان در این روزها، ارائه نمودند.

1391 / 10 / 19 -14:17


ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر محمد باقر میران زاده
ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر محمد باقر میران زاده را از مرتبه دانشیاری به استادی

1391 / 10 / 18 -8:21


پانزدهمین سمینار علمی دانشجویی مهندسی بهداشت حرفه ای
پانزدهمین سمینار علمی دانشجویی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1391 / 10 / 17 -7:56


بازدید علمی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط
بازدید علمی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط از تصفیه خانه سوم تهرانپارس تهران

1391 / 10 / 12 -12:2


جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان "بررسی اکسیداسیون پیشرفته در حذف رنگ و COD از فاضلاب صنایع نساجی"

1391 / 10 / 12 -12:4


پژوهشگر و مولف برتر دانشگاه
انتخاب شایسته عضو محترم هیئت علمی دانشکده بهداشت جناب آقای دکتر روح اله دهقانی از گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط به عنوان پژوهشگر و مولف برتر دانشگاه را تبریک عرض نموده...

1391 / 10 / 11 -14:0


پژوهشگر برتر دانشگاه
انتخاب شایسته عضو محترم هیئت علمی دانشکده بهداشت جناب آقای دکتر محمد باقر میران زاده از گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط ...

1391 / 10 / 11 -13:41

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی

علم سنجی