دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:12:29 PM 1398 / 06 / 24
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 10 از 71   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1065
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  

نمایش آه و آیینه

1397 / 07 / 25 -12:43


جلسه پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ویژه دانشجویان جدید الورود دانشکده بهداشت ورودی مهر1397

1397 / 07 / 23 -12:52


ثبت نام بیست و هفتمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه آغاز شد

1397 / 07 / 23 -9:29


برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

1397 / 07 / 21 -13:35


برگزاری سمینار "آشنایی با اهداف توسعه پایدار" توسط یکی از دانشجویان دکترای مهندسی بهداشت محیط دانشکده

1397 / 07 / 21 -8:57


برگزاری جلسه معارفه دانشجویان دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد جدید الورود دانشکده

1397 / 07 / 18 -10:34


برگزاری فیلد حشره شناسی جهت دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی ورودی 95

1397 / 07 / 18 -10:36


کارگاه توجیهی"آشنایی با استعدادهای درخشان دانشگاه" ویژه دانشجویان جدید الورود ورودی مهر1397

1397 / 07 / 18 -10:30


جلسه توجیهی قوانین و مقررات آموزشی ویژه دانشجویان جدید الورود دانشکده بهداشت ورودی مهر1397

1397 / 07 / 18 -10:28


کارگاه آموزشی آشنایی با روند اجرایی برنامه های فیلد کارآموزی در عرصه(1) ویژه دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی

1397 / 07 / 15 -9:31


برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه

1397 / 07 / 14 -13:37


جلسه توجیهی قوانین و مقررات انضباطی ویژه دانشجویان جدید الورود دانشکده بهداشت

1397 / 07 / 09 -13:56


برگزاری جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود دانشکده بهداشت

1397 / 07 / 09 -13:54


برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

1397 / 07 / 09 -13:53


برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

1397 / 07 / 09 -13:17

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر