دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:32:56 AM 1398 / 08 / 21
 

لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 95 -94 دانشکده بهداشت

بهداشت محیط

 

کد دروس ارائه شده کارشناسی پیوسته محیط ورودی 92 ترم پنجم

دروس ارائه شده

تعداد واحد

 

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام  کد گروه 9

2

 

1010105

آقای عصمتی

کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای

2

 

1724233

خانم مهندس حنانی

مدیریت کیفیت آب

2

 

1724240

دکتر ربانی

هیدرولیک

2

 

1724230

دکتر مصطفایی

اقتصاد مهندسی
کد گروه دو

2

 

1724224

دکتر نوری

فرآیندهاو عملیات در بهداشت محیط

2

 

1724217

مهندس قدمی

مکانیک  خاک

2

 

1724212

دکتر جمال

اپیدمیولوژی محیط

2

 

1724246

دکتر دهقانی

جمع

16

 

جمع کل

16

 

 

 

کددروس ارائه شده کارشناسی پیوسته محیط ورودی 91 ترم هفتم

دروس ارائه شده

تعداد واحد

 

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

انقلاب اسلامی
کد گروه 9

2

 

1010104

آقای اصولی

بهره برداری ونگهداری از تاسیسات

 

2

1724232

دکتر ربانی
دکتر میرانزاده

کاربرد موتور و تلمبه

1

 

1724231

دکتر ربانی

آشنایی با مدل سازی

2

 

1724239

مهندس مظاهری

کاربرد بیوتکنولوژی

1

 

1724241

دکتر دهقانی

اقتصاد مهندسی
کد گروه   یک

2

 

1724224

دکتر نوری

فاضلاب صنعتی

2

 

1724248

مهندس قدمی

پروژه

 

1

1724243

استاد راهنما

کار آموزی در عرصه یک

 

8

1724252

 

جمع

10

11

جمع کل

21

 

 

 

 

کددروس ارائه شده کارشناسی پیوسته محیط ورودی 93 ترم سوم 

دروس ارائه شده

تعداد واحد

 

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

اخلاق اسلامی 
کدگروه 9

2

 

1010103

حاجی آقای
میرحبیبی

میکروبیولوژی محیط

1

1

1724219

دکتر میرانزاده
مهندس ایرانشاهی

معادلات دیفرانسیل

3

 

1724203

دکترشبانی

بهداشت مواد غذایی

1

1

1724229

دکتر شرافتی

بهداشت پرتو و حفاظت

1

1

1724218

مهندس حنانی

ایمنی و کاربرد مواد

1

 

1724236

دکتر دهقانی

رسم فنی و نقشه کشی

0.5

1.5

1724226

مهندس مظاهری

گندزداها

1

 

1724234

دکتر مصطفایی

زبان عمومی

3

 

1724003

 

جمع

13.5

4.5

جمع کل

18

 

 

 

کد دروس  ارائه شده کارشناسی پیوسته محیط ورودی 94 ترم اول

دروس ارائه شده

تعداد واحد

 

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

انیشه اسلامی یک
کد گروه 9

2

 

1010101

دکتر عابدینی

زبان  پیش دانشگاهی
کد گروه 9

2

 

1010202

 

ریاضی یک

4

 

1724201

خانم گیلاسی

فیزیک عمومی

2

1

1724205

آقای باهنر و خانم معصوم بیکی

شیمی عمومی

2

1

1724206

مهندس ایرانشاهی

آمار زیستی

2

 

1724210

دکتر اکبری

نقشه برداری

1

1

1724209

مهندس حسین دوست

  جمع

15

3

جمع کل

18

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر