دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:10:21 PM 1399 / 05 / 20
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 95-94
بهداشت حرفه ای

دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 92 ترم 5

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

سم شناسی شغلی

دکتر صابری-کلاس (1)

مبانی کنترل آلودگی هوا

مهندس بهرامی-کلاس (1)

 

یکشنبه

مکانیک سیالات

دکتر ربانی-کلاس (4)

بهداشت پرتوها

مهندس حنانی-کلاس (1)

 

دوشنبه

مهندسی انسانی (2)

دکتر مطلبی -کلاس (1)

مهندسی انسانی (2)

دکتر مطلبی -کلاس (1)

 

سه شنبه

دانش خانواده و جمعیت

کلاس (2)-گروه8

آقای یوسفی

ایمنی در محیط کار (3)

مهندس سرسنگی-کلاس (1)

 

چهارشنبه

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 93 ( ترم 3)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

 

 

یکشنبه

آمار حیاتی

مهندس موسوی-کلاس (5)

کمکهای اولیه

دکتر صابری-کلاس (5)

 

دوشنبه

مهندسی انسانی (1)

مهندس سرسنگی-کلاس (4)

مبانی نمونه برداری عملی

ساعت 14-10 - آزمایشگاه

 

سه شنبه

آمار حیاتی

مهندس موسوی

کلاس (5)

اخلاق اسلامی گروه (7)

( مشترک با عمومی 93)

آمفی تئاتر-آقای مقیسه

زبان عمومی*

کلاس (1)

 خانم صاحب هنر

چهار شنبه

ایمنی در محیط کار (1)

مهندس سرسنگی مهندس حنانی

کلاس (1)

ایمنی در محیط کار (1)

مهندس سرسنگی مهندس حنانی

کلاس (1)

 

پنجشنبه

مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوا

مهندس بهرامی- کلاس (1)- یک هفته در میان ساعت(  12-8 )

 

 

**درس مکانیک جامدات (مهندس بابایی) روز یکشنبه ساعت (6-4) بعدازظهر در کلاس (1) برگزار میشود.

**درس زبان عمومی (خانم صاحب هنر) روز سه شنبه ساعت (6-4) بعدازظهر در کلاس (1) برگزار میشود.

 

 

دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 91 ( ترم7)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

 

 

یکشنبه

اپیدمیولوژی بیماریهای شغلی

دکتر صابری-کلاس (1)

 

انقلاب اسلامی-گروه7

( مشترک با عمومی 91)

آمفی تئاتر-آقای اصولی

دوشنبه

کارآموزی در عرصه(1)

اساتید گروه

کارآموزی در عرصه(1)

اساتید گروه

 

سه شنبه

اخلاق حرفه ای

اساتید گروه-کلاس(3)

نقشه کشی صنعتی

مهندس مظاهری -مرکز کامپیوتر

 

چهار شنبه

کارآموزی در عرصه(1)

اساتید گروه

کارآموزی در عرصه(1)

اساتید گروه

کارآموزی در عرصه(1)

اساتید گروه

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای مقطع کارشناسی پیوسته  ورودی 94 ( ترم1)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

بیوشیمی و اصول تغذیه
دکتر آقا داود و دکتر تقی زاده

کلاس (5)

فیزیولوژی و کالبد شناسی

دکتر صابری -کلاس (5)

زبان پیش دانشگاهی

کلاس(1)آقای عسگری

گروه7

یکشنبه

 

شیمی عمومی ( معدنی –آلی )  دکتر خیاط- کلاس (6)

 

دوشنبه

 

فیزیک اختصاصی(1)

خانم معصوم بیکی- کلاس (4)

 

سه شنبه

اندیشه اسلامی (1)-گروه7

( مشترک با عمومی 94)

آمفی تئاتر-آقای باکویی

ریاضیات عمومی (1)

دکتر شبانی- کلاس (5)

 

چهارشنبه

آشنایی با صنایع و شناخت فنون

اساتید گروه- تئوری -کلاس (4)

آشنایی با صنایع و شناخت فنون

اساتید گروه-بازدیدعملی

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر