دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:04:39 AM 1399 / 05 / 22
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

بهداشت محیط 

 کارشناسی پیوسته محیط ورودی 92 ترم پنجم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

 

 

 

 

 

 

2

یک شنبه

اپیدمیولوژی محیط
ک  2

 

مکانیک خاک
ک 5

تاریخ اسلام
 ک 2

 

 

3

دو شنبه

کلیات ایمنی و بهداشتی  ک 2

هیدرولیک
 ک 2

اقتصاد مهندسی ک  2
ساعت 11.30تا13

 

 

 

4

 سه شنبه

 

مدیریت کیفیت آب
ک 3

فرآیندها و عملیات 
ک    2

 

 

 

5

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

کارشناسی پیوسته محیط ورودی 91 ترم هفتم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

 

 

 

 

 

 

2

یک شنبه

آشنایی با مدل سازی
مرکز کامپیوتر و ک 3

بیو تکنولوژی
ک 2

فاضلاب صنعتی
ک 2

 

 

 

3

دو شنبه

کارآموزی یک
آزمایشگاه هیدرولیک

بهره برداری و نگهداری
آمفی

اقتصاد مهندسی
ک 2 ساعت 15-13

 

 

 

4

 سه شنبه

 

 

 

نقلاب اسلامی
ک 6

 

 

5

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

کارآموزی یک
مرکز کامپیوتر

کار آموزی یک 
مرکز کامپیوتر

 

 

 

 
 
درس کاربرد موتور تلمبه روز سه شنبه ساعت 12 و نیم تا 2. مکان کلاس 3

 

 

 کارشناسی پیوسته محیط ورودی 93 ترم سوم 

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

زبان عمومی
ک 3

معادلات  دیفرانسیل
ک 3 ساعت 13-10

بهداشت مواد غذایی
ک 3

 

 

 

2

یک شنبه

آزمایشگاه میکروب

آزمایشگاه میکروب

میکروبیولوژی نیمه اول
گندزداها نیمه دوم
ک 6

اخلاق اسلامی
 ک 6

 

 

3

دو شنبه

رسم فنی و نقشه کشی
مرکز کامپیوتر و ک 3

بهداشت پرتو
 ک 3

زبان عمومی
ک 3

ایمنی و کاربرد
 ک 3

 

 

4

 سه شنبه

 

 

 

 

 

 

5

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

کارشناسی پیوسته محیط ورودی 94 ترم اول

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

ریاضی 1
کلاس 2
شیمی عمومی
کلاس 2

 

 

 

 

2

یک شنبه

زبان پیش دانشگاهی
کلاس یک

نقشه برداری عملی

 

 

 

 

3

دو شنبه

آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه شیمی

ریاضی یک
کلاس 4
ساعت 13 تا 15

 

 

 

4

 سه شنبه

آمار
کلاس یک

فیزیک عمومی
ک 2

آزمایشگاه فیزیک
کلاس 3
ساعت دو و نیم تا 4

اندیشه اسلامی یک
 ک    2

آزمایشگاه فیزیک

 

5

چهار شنبه

       

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 
 

درس نقشه برداری (تئوری)  روز شنبه ساعت 12 و نیم تا 2 - مکان کلاس 2

 


 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر