دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:39:22 AM 1398 / 08 / 21
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 95-94
مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

   

کارشناسی ارشد رشته HSE- ورودی مهر 94 – ترم 1- نیمسال اول 95-94

ایام هفته

ساعت  10-8

ساعت  12-10

ساعت  14-12

ساعت  16-14

 

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

مدیریت بهداشت محیط
کلاس واقع در آزمایشگاه بهداشت حرفه ای
(دکتر ربانی و اعضاء هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط)

 

 

سه شنبه

اصول و مبانی مدیریت
کلاس واقع در آزمایشگاه بهداشت حرفه ای
( مهندس صباحی )

اصول و مبانی مدیریت
کلاس واقع در آزمایشگاه بهداشت حرفه ای
(دکتر کبریایی )

سیستم های اطلاع رسانی

پزشکی
کلاس واقع در آزمایشگاه بهداشت حرفه ای
( خانم بتولی )

ایمنی در پروژه های عمرانی
کلاس واقع در آزمایشگاه بهداشت حرفه ای
( مهندس سرسنگی )

چهار شنبه

آمار و روش تحقیق
کلاس واقع در آزمایشگاه بهداشت حرفه ای
(دکتر اکبری )

مدیریت بهداشت حرفه ای
کلاس واقع در آزمایشگاه بهداشت حرفه ای
( دکتر مطلبی )

 

 

پنج شنبه

زبان تخصصی HSE

کلاس واقع در آزمایشگاه بهداشت حرفه ای
( دکتر بهرامی و دکتر زیلوچی )

 

 

 

 
 
 
 
 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر