دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:05:16 PM 1399 / 05 / 20
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

کارشناسی بهداشت محیط 

برنامه هفتگی کارشناسی پیوسته محیط ورودی 92 ترم ششم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

     

 

 

 

2

یک شنبه

روشهای مهندسی مبارزه
ک 2

قوانین مقررات زیست نیمه اول -  ک 2
بهداشت مسکن
نیمه دوم ک2

دانش خانواده و جمعیت
آمفی

 

 

 

3

دو شنبه

انتقال و توزیع
ک22

سیستم های جمع آوری فاضلاب  ک2

تصفیه فاضلاب
ک2

 

 

 

4

 سه شنبه

تصفیه آب
 ک 2

روش تحقیق
ک2

فرهنگ وتمدن  اسلام و ایران
  آمفی

 

 

 

5

چهار شنبه

آلودگی هوا (نظری)
ک2

آلودگی هوا (عملی)
آز

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 

توجه
ک   : مخفف کلاس و آز   :مخفف آز مایشگاه می باشد

 
 

 

برنامه هفتگی کارشناسی پیوسته محیط ورودی 91 ترم هشتم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

کار آموزی در عرصه دو

 

2

یک شنبه

 

3

دو شنبه

 

4

 سه شنبه

 

5

چهار شنبه

 

6

پنج شنبه 

 
 

 

 

برنامه هفتگی کارشناسی پیوسته محیط ورودی 93 ترم چهارم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

 

زبان تخصصی
ک3

مدیریت بهداشت محیط
ک2

 

 

 

2

یک شنبه

 

مواد زائد جامد شهری و صنعتی     ک3

ترمودینامیک
ک2

 

 

 

3

دو شنبه

مکانیک سیالات
ک3

هیدرولوژی
ک3

استاتیک و مقاومت مصالح
ک3 ( 16-13)

 

 

 

4

 سه شنبه

 

 

آشنایی با منابع اسلامی
ک2

 

 

 

5

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 

 توجه  :
ک :مخفف کلاس و آز : مخفف آزمایشگاه

 
 

 

 

برنامه هفتگی کارشناسی پیوسته محیط ورودی 94 ترم دوم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

ریاضی 2
ک3

پاتولوژی  (میکروب) نظری    ک2

ادبیات فارسی
آمفی    16-13

 

 

 

2

یک شنبه

شیمی محیط (تئوری)
اصول مدیریت خدمات بهداشتی       ک3

پاتوبیولوژی (میکروب)
عملی

ریاضی 2
ک3

 

 

 

3

دو شنبه

شیمی محیط
آز

شیمی محیط
آز

 

 

 

 

4

 سه شنبه

اصول اپیدمیولوژی
ک3

اندیشه اسلامی 2
آمفی

 

 

کامپیوتر و کاربرد آن
مرکز کامپیوتر

 

5

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 

توجه  :  ک مخفف کلاس و آز مخفف آزمایشگاه می باشد.

 
 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر