دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:08:21 PM 1399 / 05 / 20
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 95-94
مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

کارشناسی ارشد رشته HSE - ورودی مهر 94 – ترم 2

ایام هفته

ساعت  10-8

ساعت  12-10

ساعت  14-12

ساعت  16-14

ساعت  18-16

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

سه شنبه

ارزش گذاری اقتصادی در HSE

( دکتر فخری )

مدیریت بحران

(دکتر کبریایی)

     

چهار شنبه

قوانین،  مقررات و استانداردهای HSE

(دکتر بهرامی)

مدیریت یکپارچه سلامت ، ایمنی و محیط زیست

(مهندس حنانی)

مدیریت ایمنی و ریسک

(مهندسسرسنگی)

 

 

پنج شنبه

 

 

ارزیابی اثرات توسعه بر بهداشت و محیط زیست(گروه بهداشت محیط)

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر