دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:04:07 PM 1399 / 05 / 20
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
بهداشت حرفه ای

                                                                                                                             

کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای ورودی92ترم6)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس و استاد

نام درس و استاد

نام درس و استاد

شنبه

 

 

 

یکشنبه

روشنایی در محیط کار
مهندس حنانی
کلاس(5)

برنامه نویسی کامپیوتر
آقای تکیه بند
ساعت 13-11
مرکز کامپیوتر

 

دوشنبه

طراحی تهویه صنعتی
دکتر مطلبی
کلاس(5)

طراحی تهویه صنعتی
دکتر مطلبی
کلاس(5)

 

سه شنبه

ارزیابی و مدیریت ریسک
مهندس سرسنگی
کلاس(5)

نقشه کشی صنعتی
مهندس مظاهری
ساعت 14-10
مرکز کامپیوتر

روانشناسی صنعتی و
ارتقاء سلامت
خانم طلیقی
کلاس(5)

چهارشنبه

سیستمهای مدیریت یکپارچه
دکتر فخری
کلاس(5)

بیماریهای شغلی-
دکتر صابری
کلاس(5)

 

** کلاس فرهنگ و تمدن ( مشترک با عمومی 92) ( استاد عصمتی ) روز یکشنبه ساعت ( 6-4) بعد از ظهر در آمفی تئاتر برگزار میشود.

** کلیه دانشجویان ( خواهران و برادران ) جهت اخذ واحد تربیت بدنی (2) به سالن تربیت بدنی مراجعه نمایند

                                                              

 

کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای ورودی 93 ( ترم 4)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس و استاد

نام درس و استاد

نام درس و استاد

شنبه

 

 

 

یکشنبه

صدا و ارتعاش
دکتر مطلبی
کلاس(6)

صدا و ارتعاش
دکتر مطلبی
کلاس(6)

مکانیک سیالات
(ساعت 13 تا 16)
دکتر ربانی
کلاس(5)

دوشنبه

ایمنی در محیط کار (2)
مهندس سرسنگی
کلاس(6)

تنشهای حرارتی
مهندس حنانی
کلاس(6)

متون اسلامی
مشترک با عمومی 93

آمفی تئاتر
آقای  زیارتی

سه شنبه

 

تجزیه و ارزشیابی
نمونه های هوا عملی
ساعت 14-10

آزمایشگاه( 2 گروه)

 

تجزیه و ارزشیابی
نمونه های هوا   مهندس بهرامی
کلاس(6)

** کلیه دانشجویان ( خواهران و برادران ) جهت اخذ واحد تربیت بدنی (1) به سالن تربیت بدنی مراجعه نمایند

** کلاس زبان تخصصی  ( استاد : خانم رشادی ) روز یکشنبه ساعت ( 6-4) بعد از ظهر در کلاس (1)  برگزار میشود.

 

کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای ورودی 91 ( ترم8)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

کارآموزی در عرصه (2)
طبق برنامه

کارآموزی در عرصه (2)
طبق برنامه

 

یکشنبه

کارآموزی در عرصه (2)
طبق برنامه

کارآموزی در عرصه (2)
طبق برنامه

 

دوشنبه

کارآموزی در عرصه (2)
طبق برنامه

کارآموزی در عرصه (2)
طبق برنامه

 

سه شنبه

کارآموزی در عرصه (2)
طبق برنامه

کارآموزی در عرصه (2)
طبق برنامه

 

چهار شنبه

کارآموزی در عرصه (2)
طبق برنامه

کارآموزی در عرصه (2)
طبق برنامه

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای ورودی 94 ( ترم2)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

ریاضیات عمومی (2)
خانم گیلاسی
کلاس(6)

ریاضیات عمومی (2)
خانم گیلاسی
کلاس(6)

ادبیات فارسی- آمفی تئاتر
آقای طباطبایی
(ساعت 16-13)

یکشنبه

 

فیزیک اختصاصی (2)
خانم معصوم بیکی
کلاس (5)

تاریخ اسلام
زجاجی
کلاس 6

دوشنبه

دینامیک گازها
مهندس بهرامی
آمفی تئاتر

شیمی تجزیه-تئوری
دکتر کریمی
آمفی تئاتر

 

سه شنبه

اندیشه (2)
مشترک با عمومی 94

آقای یوسفی- آمفی تئاتر

کلیات محیط زیست
دکتر میرانزاده
کلاس (5)

 

** کلاس شیمی تجزیه-عملی ( استاد دکتر کریمی) روز دوشنبه ساعت ( 14-12) بعد از ظهر در آزمایشگاه برگزار میشود.

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر