دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:02:00 AM 1400 / 09 / 18
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر نظام میرزایی
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت محیط

 

نظام میرزایی
 

مدرک تحصیلی: دکتری Ph.D 

رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
نوع استخدام: هیات علمی تمام وقت 
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی :

nezammirzaei@yahoo.com

 Nezam Mirzaei
Department of Environmental Health Eng.
Kashan university of medical sciences, Kashan, Iran

 رزومه:

 طرح درس

 

 

  • ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث کارخانه کمپوست سنندج
  • بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی نور خورشید در حذف اسید بلاک یک از محیط ابی با استفاده از نانوذرات اکسید روی سنتز شده به روش هیدروترمال
  • بررسی اپیدمی وبا در استانهای کردستان و همدان در سالهای 1377 تا 1387

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی دکتر نظام میرزایی

نیمسال اول  سالتحصیلی 99-98

 

10- 8

12- 10

14- 12

16 - 14

شنبه

مطالعه و تحقیق

مشاوره دانشجویان (استاد راهنما)

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

یکشنبه

مطالعه و تحقیق

روشهای نوین کنترل آلودگی هوا (Ph.D)

مطالعه و تحقیق

قوانین و مقررات محیط زیست نیمه اول- بهداشت مسکن نیمه دوم (کارشناسی)

دوشنبه

مشاوره دانشجویان (استاد راهنما)

مدلسازی در علوم مهندسی بهداشت محیط (کارشناسی)

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

سه شنبه

مطالعه و تحقیق

مدلسازی در علوم مهندسی بهداشت محیط (Ph.D)

مطالعه و تحقیق

اثرات جهانی آلودگی هوا

(کارشناسی ارشد)

چهارشنبه

مطالعه و تحقیق

مشاوره دانشجویان (استاد راهنما)

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

 
 
 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 

 

به روز رسانی: مهر 98