دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:13:08 PM 1399 / 05 / 20
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95
بهداشت حرفه ای

 کارشناسی پیوسته حرفه ای ورودی 95 ترم یک

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

 

زبان پیش دانشگاهی
کلاس 5

گروه 10

معارف 1

کلاس 3 پزشکی

گروه یک

 

 

 

2

یک شنبه

شیمی عمومی
ک 4

انقلاب

گروه یک

کلاس 8 پرستاری

بیوشیمی و تغذیه
ک 4

 

 

 

3

دو شنبه

کلیات محیط زیست
ک 4

 

فیزیک اختصاصی
ک 1

 

 

 

4

 سه شنبه

ریاضیات عمومی یک
 ک 4 

فیزیولوژی و کالبد  ک 4

 

 

 

 

5

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 
 

 

 کارشناسی پیوسته حرفه ای ورودی 94 ترم سوم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

 

شنبه

زبان
ک 6

مبانی نمونه برداری
ک 6

 

 

 

 

2

یک شنبه

مهندسی انسانی یک
ک 6

زبان عمومی
 ک 6 

مکانیک جامدات
ک 6

 

 

 

3

دو شنبه

ایمنی در کاریک
ک 6

ایمنی در محیط کاریک
 ک 6

آمار حیاتی
 ک 6

 

 

 

4

 سه شنبه

مبانی نمونه برداری
عملی آزمایشگاه

مبانی نمونه برداری
عملی آزمایشگاه

 

 

 

 

5

چهار شنبه

کمک های اولیه
 ک 6

آمار حیاتی
 ک 6

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 

 ک  : مخفف کلاس     و آز :  مخفف آزمایشگاه می باشد .

 
 

 

 

 کارشناسی پیوسته حرفه ای ورودی 93 ترم پنج

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

مبانی کنترل
ک 4

 

 

 

 

 

              2.00

 یک شنبه 

 سم شناسی
 گروه یک  (آز )

بهداشت پرتوها
ک 4 ( تئوری )

 

 

 

 

3

دو شنبه

 

مدیریت صنعتی
ک 4

بهداشت پرتو عملی
12-14 (آز)

 

 

 

4

 سه شنبه

 

مهندسی انسانی دو
ک 5

مهندسی انسانی دو
13-15 ک   6

 

 

 

5

چهارشنبه

ایمنی در  کار (3)
 ک 4

سم شناسی شغلی
 ک 4

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 کارشناسی پیوسته حرفه ای ورودی 92 ترم هفتم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

 

 

 

 

 

 

2

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

3

دوشنبه

آشنایی با صنایع
(عملی  بازدید )

آشنایی با صنایع
( عملی - بازدید )

 

 

 

 

4

سه شنبه

اخلاق حرفه ای
ک 6

0

 

 

 

 

5

چهارشنبه

اتو کد
مرکز کامپیوتر


مرکز کامپیوتر GIS

کامپیوتر
13-15 مرکز کامپیوتر

 

 

 

6

پنج شنبه

اپیدمیولوژی بیماریها
ک 6

معاینات دوره ای
 ک 6

 

 

 

 
 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر