دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:18:04 PM 1399 / 05 / 24
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

برنامه هفتگی نیمسال دوم  96-95  کارشناسی ارشد HSE ورودی 95 ترم  دوم 

 

ردیف

روز

10-8

12-10

4-2

6-4

8-6

 
 

1

شنبه

 

 

 

 

 

 

2

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

3

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

4

سه شنبه

ارزش گذاری اقتصادی در HSE

مدیریت بحران

ارزیابی اثرات توسعه بر بهداشت و محیط

 

 

 

5

چهارشنبه

قوانین مقررات واستانداردهای HSE

مدیریت یکپارچه سلامت ومحیط زیست

ایمنی در پروژه های
 عمرانی

 

 

 

6

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

  کلیه کلاسهای ارشد مدیریت سلامت و ایمنی در کلاس بهداشت حرفه ای واقع در
آزمایشگاه عوامل فیزیکی برگزار خواهد شد ./

 
 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر