دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:46:04 PM 1399 / 05 / 24
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
بهداشت حرفه ای

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96  کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای

دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای  مقطع کارشناسی پیوسته ورودی96     ( ترم1)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

 

 

یکشنبه

 

انقلاب اسلامی  - گروه (7)

آقای  اصولی –آمفی تئاتر

اندیشه (1) - گروه (7)

مشترک با محیط 96

 میثم یوسفی- کلاس 2

دوشنبه

زبان پیش – کلاس 5

گروه (7)- خانم بنی هاشمی

ریاضیات عمومی- خانم گیلاسی
  کلاس 6

بیوشیمی – دکتر نمازی
نیمه اول
کلاس 6

سه شنبه

فیزیک اختصاصی (1) دکتر رمضانی مقدم
کلاس 6

فیزیولوژی و کالبد شناسی
دکتر صابری
کلاس4

 ساعت 13-10

اصول تغذیه- دکتر جعفرنژاد
نیمه دوم
کلاس 6

چهار شنبه

کلیات محیط زیست

 دکتر میرانزاده – کلاس 4

شیمی عمومی
دکتر قنبری کلاس 4

 

 

 

دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای   مقطع کارشناسی پیوسته    ورودی 95     ( ترم3)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

آمار حیاتی

 مهندس موسوی- کلاس 4

آمار حیاتی

 مهندس موسوی- کلاس 4

 

یکشنبه

مهندسی انسانی (1)

 دکتر مطلبی – کلاس 4

ایمنی درمحیط کار(1)

مهندس حنانی و مهندس خواجه وندی
کلاس 4

زبان عمومی – کلاس 4

آقای مهدیان راد

دوشنبه

ایمنی درمحیط کار(1) مهندس حنانی و مهندس خواجه وندی
کلاس 4

مبانی نمونه برداری

 دکتر بهرامی – کلاس 4

مکانیک جامدات

 مهندس بابایی – کلاس 4

سه شنبه

 

کمکهای اولیه

دکتر صابری – کلاس 4

مبانی نمونه برداری

دکتر بهرامی –آزمایشگاه

زبان عمومی – کلاس 4

آقای مهدیان راد

چهار شنبه

 

 

 

اخلاق  اسلامی - گروه (7) - ( استاد : میر حبیبی  ) ( مشترک با محیط 95 ) روز دوشنبه ساعت 18-16 در کلاس 2 برگزار خواهد شد.  

 

 

 

دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای    مقطع کارشناسی پیوسته    ورودی 94 ( ترم5)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

دانش خانواده- گروه (7)  
کلاس 2 –آقای شاه فضل

مشترک با عمومی 94

مبانی کنترل آلودگی هوا 
دکتر بهرامی – کلاس 6

ایمنی درمحیط کار(3)

مهندس خواجه وندی
کلاس 6

 ساعت 5-2 بعد از ظهر

یکشنبه

بهداشت پرتوها

 مهندس حنانی  - کلاس 6

مدیریت صنعتی

 دکتر کبریایی –سالن سهراب سپهری

 

دوشنبه

مهندسی انسانی( 2)

 دکتر مطلبی – کلاس 6

 

 

سه شنبه

سم شناسی شغلی – مهندس ایرانشاهی- آزمایشگاه محیط  گروه (1) – 8 جلسه -
(نیمه دوم)

سم شناسی شغلی – مهندس ایرانشاهی- آزمایشگاه محیط  گروه (2)– 8 جلسه
(نیمه دوم)

 

چهارشنبه

 

سم شناسی شغلی

 دکتر صابری - کلاس 6
یک هفته در میان

 

پنجشنبه

 

 

 

کلاس درس بهداشت پرتوها( استاد : مهندس حنانی ) روز یکشنبه ساعت 14-30/ 12 در کلاس 6 تشکیل خواهد شد. 

کلاس درس مهندسی انسانی( 2)( استاد:دکتر مطلبی )روزدوشنبه ساعت 14-30/12 در کلاس 6 تشکیل خواهد شد. 

 

                                                                                                                               

 

دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای   مقطع کارشناسی پیوسته    ورودی 93  ( ترم 7)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

دوشنبه

 

 

انقلاب  اسلامی  - گروه (8)

مشترک با محیط 93- کلاس 2

آقای عمو رمضانزاده

سه شنبه

آشنایی با صنایع (کارآموزی ) – بازدید – آقای روحانی 4 جلسه – عملی

اخلاق حرفه ای ( کارآموزی ) کلاس 6 – اساتید گروه

 

چهار شنبه

اپیدمیولوژی بیماریهای شغلی – دکتر صابری – کلاس 6

معاینات دوره ای ( کارآموزی ) دکتر صابری – کلاس 6

کامپیوتر ( کار آموزی )

خانم بتولی و مهندس فرهاد پور

ساعت 15-13 – مرکز کامپیوتر 

پنج شنبه

آشنایی با اصول نقشه خوانی و نقشه کشی(  کارآموزی ) مهندس مظاهری – مرکز کامپیوتر

GIS( کارآموزی )

 مهندس مظاهری- مرکز کامپیوتر

 

**روش تحقیق ( کار آموزی در عرصه )  - نیمه دوم شهریور

**کامپیوتر ( کار آموزی )  ( استاد : خانم بتولی و مهندس فرهاد پور  ) روز چهارشنبه ساعت 15-13 در

مرکز کامپیوتر برگزار خواهد شد

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر