دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:11:22 PM 1399 / 05 / 20
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

کارشناسی ارشد بهداشت محیط 

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96  کارشناسی ارشد بهداشت محیط

 

دانشجویان رشته بهداشت محیط  مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته  ورودی 96  ( ترم 1)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

4 تا 6 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

 

شنبه

     

 

یکشنبه

     

 

دوشنبه

 

روش تحقیق در علوم بهداشتی

دکتر دهقانی-کلاس درس ارشد

 

 

سه شنبه

کاربرد روشهای پیشرفته دستگاهی

دکتر مصطفایی- تئوری

کلاس درس ارشد

زبان تخصصی- ساعت 13-10

خانم احمدی-کلاس درس ارشد

اثرات جهانی آلودگی هوا

دکتر میرزایی-کلاس درس ارشد

سیستم اطلاع رسانی پزشکی

 خانم بتولی -کلاس درس ارشد

چهار شنبه

مدیریت توسعه منابع آب

دکتر ربانی-کلاس درس ارشد

کاربرد روشهای پیشرفته دستگاهی -عملی

دکتر مصطفایی- آزمایشگاه

کلاس درس ارشد

 

 

پنج شنبه

     

 

 

 

 

دانشجویان رشته بهداشت محیط  مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته   ورودی 95  ( ترم 3)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

کنترل آلودگی هوا

دکتر مطلبی-کلاس درس ارشد

 

یکشنبه

طراحی تصفیه خانه فاضلاب

دکتر میرانزاده-کلاس درس ارشد

مدیریت فاضلاب صنعتی

دکتر رحمانی -کلاس درس ارشد

 

دوشنبه

سم شناسی محیط

دکتر دهقانی-کلاس درس ارشد

 

 

سه شنبه

 

 

 

چهار شنبه

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر