دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:12:01 AM 1399 / 05 / 22
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

بهداشت عمومی

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

 

دانشجویان رشته  بهداشت عمومی  مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 96    ترم(1)  

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

میکروب شناسی تئوری

دکتر راستی – دکتر دلاوری – دکتر ناظری

کلاس (1)

کلیات پزشکی و بهداشت

دکتر فخری-کلاس (1)

زبان پیش-گروه (8)

کلاس (4)-خانم نجفی

یکشنبه

تاریخ اسلام-گروه (7)

آقای جمشیدی- کلاس 2  مشترک با محیط 94

میکروب شناسی عملی

دکتر راستی – دکتر دلاوری – دکتر ناظری

آزمایشگاه میکروب پزشکی

روانشناسی و بهداشت روان

آقای سازور-کلاس (5)

دوشنبه

 

معارف (1)- گروه (8)

آقای یوسفی- کلاس (5)

جامعه شناسی

خانم ساکنی - کلاس (1)

سه شنبه

تربیت بدنی (1) خواهران

گروه 14 -سالن تربیت بدنی

تشریح و فیزیولوژی - کلاس (1)

دکتر اطلسی و حیدری

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

دانشجویان رشته     بهداشت عمومی  مقطعکارشناسی پیوسته ورودی 95    ترم(3)  

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع

دکتر گیلاسی-کلاس (5)

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

دکتر کبریایی-کلاس (5)

اخلاق اسلامی- گروه (8)

آقای میرحبیبی- کلاس 2

یکشنبه

 

بیوشیمی

دکتر شهاب الدین -کلاس (5)

اصول تغذیه

دکتر نسرین شریفی-کلاس (6)

دوشنبه

زبان عمومی

آقای اطهری زاده -کلاس (1)

نظامهای سلامتی

دکتر فخری-کلاس (1)

 

سه شنبه

فارماکولوژی ( نیمه دوم )

دکتر قادری

کلاس (5)

بهداشت مادران و کودکان

دکتر سوکی – خانم عباس زاده

کلاس (5)

زبان عمومی

آقای اطهری زاده -کلاس (1)

چهارشنبه

 

 

 

* درس تکنولوژی آموزشی( خانم بتولی ) روز یکشنبه ساعت 18-16 در مرکز کامپیوتر تشکیل خواهد شد.

 

 

 

دانشجویان رشته بهداشت  عمومی     مقطع کارشناسی پیوسته          ورودی94       ( ترم5)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

دانش خانواده- گروه (7)

آقای شاه فضل - کلاس 2

مشترک با حرفه ای 94

بهداشت سالمندان

آقای آقاجانی- کلاس (2)

توانبخشی

خانم داداشی-کلاس (1)

یکشنبه

اصول برنامه ریزی بهداشتی

دکتر کبریایی-کلاس (5)

اقتصاد بهداشت

دکتر فخری-کلاس (1)

 

دوشنبه

جامعه شناسی -گروه (2)

خانم ساکنی - آمفی تئاتر

بهداشت دهان و دندان

دکتر گلشاه – آمفی تئاتر

تغذیه کاربردی

دکتر جعفرنژاد-کلاس (5)

سه شنبه

پاتولوژی جغرافیایی   

دکتر دهقانی- کلاس (1)

 

 

 

 

دانشجویان رشته بهداشت  عمومی     مقطع کارشناسی پیوسته          ورودی93       ( ترم7)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل داده های بهداشتی

خانم عسکریان- مرکز کامپیوتر

بهداشت روانی و اعتیاد

آقای سازور-کلاس (5)

یکشنبه

کار آموزی در عرصه

مهندس رمضانی

کار آموزی در عرصه

مهندس رمضانی

 

دوشنبه

کار آموزی در عرصه

مهندس رمضانی

کار آموزی در عرصه

مهندس رمضانی

 

سه شنبه

کار آموزی در عرصه

مهندس رمضانی

کار آموزی در عرصه

مهندس رمضانی

 

چهارشنبه

کار آموزی در عرصه

مهندس رمضانی

کار آموزی در عرصه

مهندس رمضانی

 

انقلاب اسلامی - گروه (9) ( استاد : آقای عمو رمضان زاده  ) روز شنبه ساعت 18-16 در کلاس 2 برگزار خواهد شد.

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر