دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:52:23 AM 1398 / 08 / 21
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
بهداشت حرفه ای

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97  کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای

برنامه هفتگی نیمسال اول سال  تحصیلی   98/1397

ایام هفته

دانشجویان رشته بهداشتحرفه ای و ایمنی کار          مقطعکارشناسی پیوسته          

ورودی 97         ترم(1)

10-8صبح

12-10صبح

16-14بعداز ظهر

18-16بعد از ظهر

 

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

شیمی عمومی (معدنی –آلی )

دکتر مظاهری

کلاس(4)

ریاضیات عمومی(1)

 مهندس نوروزی

کلاس(4)

 

یکشنبه

زبان پیش دانشگاهی

 گروه(7)

خانم حفیظی

آمفی تئاتر

فیزیولوژی وکالبد شناسی

دکتر صابری

کلاس(2)

اندیشه اسلامی (1)آقای میثم یوسفی

( گروه 7)

 مشترک با عمومی 97-آمفی تئاتر

 

دوشنبه

مهارتهای زندگی

 

بیوشیمی

دکتر شهاب الدین- کلاس(2)-نیمه اول

 

سه شنبه

فیزیولوژی وکالبد شناسی

دکتر صابری-کلاس (1)

دانش خانواده وجمعیت –(گروه7)

آقای یوسفی

کلاس(6)

مشترک با حرفه ای95

فیزیک اختصاصی(1)

دکتر فرهود

کلاس(1)

 

چهارشنبه

 

اصول تغذیه

دکتر جعفر نژاد-کلاس4-نیمه اول

دینامیک گازها وائروسل ها

دکتر بهرامی

کلاس (3)

 

دانشجویان فقط درس تربیت بدنی  را میتوانند بصورت دلخواه با گروههای مختلف انتخاب واحد نمایند و انتخاب واحد دروس عمومی دیگر باید طبق گروههای تعیین شده باشد

 

 

برنامه هفتگی نیمسال  اول سال  تحصیلی   98/1397

ایام هفته

دانشجویان رشتهبهداشتحرفه ای             مقطعکارشناسی پیوسته                  

ورودی 96         ترم(3)

10-8صبح

12-10صبح

16-14بعداز ظهر

18-16بعد از ظهر

 

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

 

زبان انگلیسی عمومی

آقای مهدیان راد

کلاس(5)

 

یکشنبه

ایمنی در محیط کار(1)

مهندس حنانی وخواجه وندی

کلاس(3)

ایمنی در محیط کار(1)

مهندس حنانی وخواجه وندی

کلاس(3)

مکانیک جامدات

مهندس بابایی

کلاس(2)

اخلاق اسلامی-(گروه7)

آقای اخوان-کلاس(1)تلاتاااااسلامی --

دوشنبه

مهندسی فاکتورهای انسانی(1)

دکتر مطلبی-کلاس(2)

آمار حیاتی-ساعت 13-10

خانم جهان آرایی-کلاس (1)

 

 

سه شنبه

مبانی نمونه برداری-تئوری

دکتر بهرامی-کلاس(2)

مبانی نمونه برداری(عملی)

آزمایشگاه

زبان انگلیسی عمومی

آقای مهدیان راد-کلاس(6)

 

چهارشنبه

 

کمکهای اولیه

دکتر صابری-کلاس(3)

 

 

دانشجویان فقط درس تربیت بدنی  را میتوانند بصورت دلخواه با گروههای مختلف انتخاب واحد نمایند و انتخاب واحد دروس عمومی دیگر باید طبق گروههای تعیین شده باشد.

 

 

برنامه هفتگی نیمسال  اول سال  تحصیلی   98/1397

ایام هفته

دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای                      مقطعکارشناسی پیوسته                 

 ورودی 95         ترم(5)

10-8صبح

12-10صبح

16-14بعداز ظهر

18-16بعد از ظهر

 

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

ایمنی در محیط کار (3)

بازدید علمی وآزمایشگاه

 

 

یکشنبه

مهندسی فاکتورهای انسانی (2)-(تئوری)

دکتر مطلبی –کلاس (4)

سم شناسی شغلی-نیمه اول-(عملی)

آزمایشگاه– دو گروه –ساعت( 14-10)

مهندسی فاکتورهای انسانی (2)

دکتر مطلبی –آزمایشگاه(عملی)

 

دوشنبه

ایمنی در محیط کار (3)

مهندس خواجه وندی-کلاس(6)

بهداشت پرتو ها

مهندس حنانی –کلاس(2)

 

 

سه شنبه

مدیریت صنعتی

دکتر کبریایی-کلاس(4)

دانش خانواده وجمعیت –(گروه7)

آقای یوسفی –کلاس(6 ) -مشترک باحرفه ای97

 

 

چهارشنبه

سم شناسی-(تئوری)

دکتر صابری –کلاس(4)

مبانی کنترل آلودگی هوا

دکتر بهرامی –کلاس(5)

بهداشت پرتو ها

مهندس حنانی –(عملی )آزمایشگاه

لل

دانشجویان فقط درس تربیت بدنی  را میتوانند بصورت دلخواه با گروههای مختلف انتخاب واحد نمایند و انتخاب واحد دروس عمومی دیگر باید طبق گروههای تعیین شده باشد

 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول سال  تحصیلی   98/1397

ایام هفته

دانشجویان رشته حرفه ای                        مقطعکارشناسی پیوسته

ورودی 94      ترم(7)

10-8صبح

12-10صبح

16-14بعداز ظهر

18-16بعد از ظهر

 

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

آشنایی با صنایع (کارآموزی)

آشنایی با صنایع (کارآموزی)

 

 

سه شنبه

اخلاق حرفه ای

اساتید گروه –کلاس(5)

اپیدمیولوژی بیماریهای شغلی - کلاس(4)

معاینات  کارآموزی- دکتر صابری

 

انقلاب اسلامی –آقای عمو رمضانزاده (گروه8) مشترک با محیط 94-کلاس(1)

چهارشنبه

GIS- مرکز کامپیوتر 

کارآموزی

نقشه کشی –مرکز کامپیوتر

کارآموزی

آشنایی با کامپیوتر

مرکز کامپیوتر  -کارآموزی

 

دانشجویان فقط درس تربیت بدنی  را میتوانند بصورت دلخواه با گروههای مختلف انتخاب واحد نمایند و انتخاب واحد دروس عمومی دیگر باید طبق گروههای تعیین شده باشد

روش تحقیق –کارآموزی –نیمه دوم شهریور

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر