دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:37:38 AM 1398 / 11 / 30
 

لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 98 -97

دانشکده بهداشت

کارشناسی بهداشت محیط

لیستکد دروس رشته بهداشت محیط در مقطع کارشناسی – نیمسال اول

دانشجویان رشته بهداشت محیط  مقطع کارشناسی پیوسته    ورودی 97  ( ترم 1)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ریاضی (1)

1724201

4

فیزیک عمومی

1724205

3

شیمی عمومی

1724206

3

نقشه برداری

1724209

2

آمار زیستی

1724210

2

زبان پیش دانشگاهی (گروه 8 )

1010202

2

اندیشه اسلامی (1)گروه(8)

1010101

2

جمع کل واحدها

18 واحد

 

 

 

 

 

 

دانشجویان رشته بهداشت محیط  مقطع کارشناسی پیوسته    ورودی 96  ( ترم 3)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

معادلات دیفرانسیل

1724203

3

بهداشت پرتوها

1724218

2

بهداشت مواد غذایی

1724229

2

ایمنی کاربرد مواد شیمیایی و سموم

1724236

1

رسم فنی و

نقشه کشی

1724226

2

زبان عمومی

1724003

3

اخلاق اسلامی – گروه 8

1010103

2

گندزداهای محیط

1724234

1

هیدرولوژی آبهای سطحی و زیر زمینی

1724238

2

جمع کل واحدها

18 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان رشته بهداشت محیط مقطع کارشناسی پیوسته   ورودی 95  ( ترم 5)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

مدیریت کیفیت آب

1724240

2

هیدرولیک

1724230

2

اقتصاد مهندسی

1724224

2

فرآیندها و عملیات

1724217

2

مکانیک خاک

1724212

2

کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای

1724233

2

اپیدمیولوژی محیط

1724246

2

تاریخ اسلام – گروه7

1010105

2

جمع کل واحد ها

16 واحد

 

 

 
 

دانشجویان رشته بهداشت محیط  مقطع کارشناسی پیوسته    ورودی 94  ( ترم 7)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

فاضلاب صنعتی

1724248

2

بهره برداری و نگهداری از...

1724232

2

کاربرد موتور تلمبه در ...

1724231

1

آشنایی با مدلسازی

1724239

2

کاربرد بیوتکنولوژی در ...

1724241

1

بهداشت مسکن و اماکن...

1724249

1

قوانین و مقررات محیط زیست

1724242

1

پروژه

1724243

1

انقلاب اسلامی – گروه 8

1010104

2

جمع کل واحدها

13 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر