دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:28:23 PM 1399 / 05 / 20
 

ساعت کار کتابخانه دانشکده بهداشت

ساعت کار کتابخانه دانشکده بهداشت از شنبه تا چهارشنبه:

  • کلیه بخشهای کتابخانه دانشکده بهداشت :    از ساعت 7:45 دقیقه صبح  تا 15:45دقیقه بعدازظهر
  • سالن مطالعه:                                                   از ساعت 7:45 دقیقه صبح  تا 20 بعدازظهر

تاریخ به روز رسانی: مهر 98

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر