دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:49:29 PM 1399 / 05 / 24
 

 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

کارشناسی بهداشت محیط

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99- 1398کارشناسی بهداشت محیط

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99/1398

 

رشته: بهداشت محیط

ورودی: مهر 1398

مقطع: کارشناسی پیوسته

ترم: اول

ایام

هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

6-4 بعد از ظهر

نام درس- نام استاد

نام درس –نام استاد

نام درس- نام استاد

نام درس - نام استاد

شنبه

 

ریاضی عمومی (1)-

مهندس نوروزی کلاس محتشم

ریاضی عمومی (1)-

مهندس نوروزی کلاس محتشم

 

 

یک شنبه

 

آزمایشگاه شیمی

دکتر ماندی زاده

آزمایشگاه شیمی

دکتر ماندی زاده

 

 

کامپیوتر و کاربرد آن

خانم عسگر نژاد-مرکز کامپیوتر

دوشنبه

 

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دکتر محمد لو–نیمه اول-کلاس(2)

فیزیک عمومی

دکتر صفری –کلاس(1)

اندیشه اسلامی(1) -گروه ( 7 ) -کلاس(1)

مشترک با حرفه ای 98-آقای میثم یوسفی

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

چهار شنبه

 

زبان پیش دانشگاهی-گروه (9)

خانم حفیظی –کلاس(1)

اصول اپیدمیولوژی

دکتر دهقانی –کلاس(6)

شیمی  عمومی

دکتر ماندی زاده –کلاس (1)

آزمایشگاه فیزیک

آقای باهنران 20-16

 

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99/1398

 

رشته: بهداشت محیط

ورودی: مهر 1397

مقطع: کارشناسی پیوسته

ترم:  سوم

ایام

هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

6-4 بعد از ظهر

نام درس- نام استاد

نام درس –نام استاد

نام درس- نام استاد

نام درس - نام استاد

شنبه

 

معادلات دیفرانسیل

خانم گیلاسی-کلاس(1)

معادلات دیفرانسیل

خانم گیلاسی-کلاس(1)

 

 

یک شنبه

 

 

کارگاه تاسیسات شهری

دکتر ربانی –کلاس (5)

میکروب شناسی محیط

دکتر رحمانی –خانم ایرانشاهی –کلاس (1)

 

دوشنبه

 

شیمی محیط

دکتر مصطفایی –مهندس ایرانشاهی –کلاس (6)

شیمی محیط

آزمایشگاه ساعت 14-10

 

 

سه شنبه

 

اکولوژی محیط

دکتر دهقانی –کلاس(2)

اخلاق اسلامی –گروه (8)-کلاس محتشم-ساختمان فرقانی

آقای دستاران-مشترک با حرفه ای 97

زبان عمومی

آقای صبوحی –کلاس (2)

 

چهار شنبه

 

میکروب شناسی محیط

آزمایشگاه

میکروب شناسی محیط

آزمایشگاه

زبان عمومی

آقای صبوحی –کلاس (5)

 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99/1398

 

رشته: بهداشت محیط

ورودی: مهر1396

مقطع: کارشناسی پیوسته

ترم:  پنجم

ایام

هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

6-4 بعد از ظهر

نام درس- نام استاد

نام درس –نام استاد

نام درس- نام استاد

نام درس - نام استاد

شنبه

 

کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای

مهندس حنانی –کلاس(2)

تاریخ اسلام –گروه (7)-کلاس (2)

مشترک با عمومی 98- آقای زجاجی

 

 

یک شنبه

 

هیدرولیک

دکتر مصطفایی –کلاس (2)

میکروبیولوژی محیط

دکتر رحمانی –مهندس ایرانشاهی –کلاس(3)

مکانیک خاک

دکتر جمال –کلاس(3)

 

دوشنبه

 

اپیدمیولوژی محیط

دکتر دهقانی –کلاس(3)

مدیریت کیفیت آب

دکترر بانی –کلاس(4)

 

 

سه شنبه

 

میکروبیولوژی محیط

آزمایشگاه

میکروبیولوژی محیط

آزمایشگاه

 

 

چهار شنبه

 

 

فرآیند و عملیات در بهداشت محیط

دکترر بانی –کلاس(5)

 

 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99/1398

رشته: بهداشت محیط

ورودی: مهر 1395

مقطع: کارشناسی پیوسته

ترم:  هفتم

ایام

هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

6-4 بعد از ظهر

نام درس- نام استاد

نام درس –نام استاد

نام درس- نام استاد

نام درس - نام استاد

شنبه

 

 

 

 

 

یک شنبه

 

کاربرد موتور تلمبه ها

دکتر ربانی –کلاس(4)

بهره برداری و نگهداری

دکتر میرانزاده –کلاس (2)

 

انقلاب اسلامی –گروه  ( 7 )  -کلاس(4)

آقای عمورمضان زاده- مشترک با عمومی96

دوشنبه

فاضلاب صنعتی

دکتر رحمانی –کلاس (5)

آشنایی با مدل سازی-ساعت 30/12-11

دکتر میرزایی-مرکز کامپیوتر

بهره برداری و نگهداری از تاسیسات

دکترر بانی –کلاس (6)

 

سه شنبه

بهداشت مسکن و اماکن- نیمه اول-دکتر میرزایی کلاس (8 دانشکده پرستاری )

قوانین و مقررات محیط زیست-نیمه دوم –کلاس (8 دانشکده پرستاری )

کاربرد بیوتکنولوژی

دکتر رحمانی –کلاس (5)

 

 

چهار شنبه

 

 

 

 

 
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر